Genveje


PraktikPraktik

Du skal i praktik tre gange i løbet af din uddannelse. Der er rig lejlighed til at prøve kræfter med at stå for undervisningen alene.

Praktik er et fag i uddannelsen og indgår aktivt i alle øvrige fag. Du skal i praktik i dine tre valgte undervisningsfag – på 1. årgang, 3. årgang og 4. årgang.

To centrale kompetencer

Faget praktik er karakteriseret ved to centrale kompetencer

  • praktisk/pædagogisk kompetence, der retter sig mod lærerens arbejde med børn og unge
  • analytisk kompetence, der retter sig mod at undersøge egen og andres praksis med henblik på en fortsat udvikling

Faget har for dig som studerende fokus på din egen almene lærerfaglige læring og udvikling - samt forholdet mellem praktisk og teoretisk erfaring

Forløb

Mens du er i praktik, dokumenterer du dit arbejde i praktikken med en særlig praktikportfolio, der udgør en del af grundlaget for hvert praktikmoduls bedømmelse. En praktikportfolio er en måde at tydeliggøre og fastholde din egen læringsproces og refleksion.

I praktikgrupperne arbejder I sammen om at planlægge, gennemføre og efterbehandle praktikken. Hvert praktikniveau afsluttes med en prøve, der bedømmes på 7-trins-skalaen.

Om praktik til skoler

Er du fra en skole og søger du information om praktik for skoler, så læs mere på siden Praktik i læreruddannelsen.