Genveje


Praktik i udlandetPraktik i udlandet

Du har mulighed for at tage praktikken på 3. årgang på en skole i udlandet

Målet for praktik i udlandet er det samme, som hvis du tager praktikken i Danmark. Det er de samme mål, du skal bedømmes på og du skal til den samme kompetencemålsprøve, som hvis du tog praktikken i Danmark.   

Når du er i praktik i udlandet får du også mulighed for at få erfaring med og erhverve dig indsigt i et andet lands kultur, skoleforhold og sprog. Dette sker først og fremmest gennem samvær og samtaler med elever, lærere og forældre og øvrig kontakt med mennesker i det land du er i.  Du vil blandet andet opnå følgende: Du vil få en styrket bevidsthed og opmærksomhed på forskellige skolekulturer, få afprøvet dig selv i en fremmed kontekst, opnå interkulturel kompetence og du får et netværk af udenlandske kontakter.

Hvor kan man komme i praktik henne?

Det er kun muligt at komme i praktik på skoler, som læreruddannelsen på Metropol har godkendt, og hvor der er indgået en samarbejdsaftale mellem praktikskolen og Metropol. 
For at Metropol kan indgå en samarbejdsaftale med en praktikskole skal skolen blandt andet leve op til følgende krav: 
  • Være en skole for elever mellem 6 – 16 år
  • Skolens elever skal kunne undervises på engelsk eller tysk 
  • Give mulighed for at studerende kan være ansvarlige for planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning

Jeg har lært, hvad det vil sige at stå med ansvaret for en større gruppe elever i omgivelser, der på alle måder afviger fra skolens normale rammer.

Rasmus om praktik i Grønland

Det at opholde sig og undervise i et andet land med en anden kultur end den, man er vant til, giver erfaringer og oplevelser, du har glæde af resten af livet og som styrker dine kompetencer som lærer. 

Metropol har aftaler med skoler i blandt andet England, Canada, Grønland, Færøerne, Skotland, Holland, Frankrig, Østrig, Tyskland, Norge, Island, Irland, Tanzania, Filippinerne og New Zealand. Netværket af skoler forandres og udvides løbende.