Genveje


UgandaUganda

Clara var i praktik i tre uger i Uganda i sommeren 2012.

ClaraClara underviste i fire klasser på 4. klassetrin sammen med tre andre studerende.

Hvorfor ville du gerne i praktik i udlandet?

Jeg er generelt glad for at rejse, og jeg vidste allerede inde jeg begyndte på læreruddannelsen, at det var en mulighed. Jeg drømmer også om at komme til at undervise i udlandet, når jeg er færdig som lærer.

Hvorfor valgte du Uganda?

Jeg har før været i Uganda med Mellemfolkeligt Samvirke som frivillig. Dengang arbejde jeg mest på børnehjem, men jeg arbejdede også lidt på en skole. Jeg fik nogle venner, som jeg gerne ville se igen. Jeg er helt tosset med Uganda. - Jeg ville også gerne prøve at undervise der igen, nu hvor jeg har fået nogle redskaber, så jeg ikke bare gør som lærerne gjorde, da jeg selv gik i skole.

Hvilke redskaber er det, du har nu?

Jeg ved noget om, hvordan man planlægger en undervisning. Jeg har fået viden både i mit linjefag og i pædagogik og psykologi. Det er viden om læring, om hvordan børn lærer bedst - og jeg har overvejet mine egne holdninger til det. Fra KLM (kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab) har jeg nogle overvejelser over menneskesyn.

Hver time foregår efter "papegøje-princippet", hvor eleverne gentager alt, hvad læreren siger.

Clara

Hvordan var det så at undervise?

Undervisningen var helt anderledes. Her på instituttet har vi til en vis grad nogle fælles tanker om, hvordan børn lærer bedst. Og så kom jeg til et skolesystem, hvor intet af det var gældende. Hos os lægger vi vægt på elevernes selvstændighed, i Uganda skulle eleverne gentage ordret, hvad der stod i bogen eller hvad læreren havde sagt. Jeg kan være bekymret for den udenadslære, for man ved jo ikke, om eleverne forstår indholdet. - Men forholdene er også anderledes. Eleverne havde ingen bøger, så man brugte tid på, at de skrev af efter tavlen.

Hvordan var stemningen på skolen?

Forholdet mellem lærere og elever var helt anderledes. Læreren kunne ikke altid børnenes navne, der var ikke noget personligt mellem lærer og elev. Det er også vanskeligt for læreren, fordi der er 35-40 elever i hver klasse, på andre skoler var der endnu flere i klasserne. Nogle lærere havde også timer i mange forskellige klasser.

Vi underviste også i idræt. Vi havde planlagt undervisningen ret omhyggeligt; to af dem jeg var af sted sammen med har idræt som linjefag. Pludselig en dag oplevede vi, at en anden lærer bare sendte sin klasse over til os, så vi også kunne undervise dem. Så pludselig havde vi 80 børn, og det er altså svært at spille fodbold med 80 børn. Men vi gjorde det så godt, vi kunne.

Hvad var det mest spændende, du oplevede?

Det var faktisk at være tvunget til at undervise efter deres principper. Elever skulle til eksamen kort efter, at vi havde været der, så jeg kunne ikke bare komme og indføre gruppearbejde. Så jeg opdagede, hvad jeg synes var godt og hvad der ikke var

Hvad var det værste, du oplevede?

Vi så nogle af lærerne slå børnene; det var svært at forlige sig med. Men vi kunne jo ikke gribe ind, når vi var der så kort og ikke var ansatte.

Hvad har du lært af den praktik?

Jeg har lært en masse om, hvordan jeg ikke ønsker at undervise. Det har været lærerigt at se en anden kultur og et andet skolesystem. Det er sundt at overveje den mulighed, at vi i Danmark ikke nødvendigvis har ret på alle punkter. - Jeg har ikke lært noget nyt didaktisk, mere menneskeligt. Vi boede i en lejlighed og var en del af lokalsamfundet og hverdagen. Det gav et godt indblik i deres kultur og tænkemåde.

Det var en udfordring at blive tvunget til at skulle undervise på deres måde - og alligevel bevare sig selv. I Danmark er vi vant til at have indholds- og metodefrihed i praktikken. Det har også lært mig at have forståelse for menneskers forskellighed, hvilket jeg kan få god brug for i Danmark.

Jeg er blevet mere bevidst om, hvad vi forventer af andre uden at sige det eksplicit. Vi forventer, at andre skal indordne sig under vores skjulte regler uden at fortælle dem, hvad de går ud på. Det tror jeg, at man er bedre til at huske på, når man selv har oplevet at være i en anden kultur.

Kontakt

Koordinator for praktik i udlandet

Anders Chami