Genveje


RasmusRasmus

Rasmus var i praktik i Grønland i 2012

RasmusRasmus var sammen med Kasper i praktik i en 9. klasse i byen Tasiilaq, der ligger i Østgrønland.

Hvorfor ville du i praktik på Grønland?

Praktik i udlandet er en god mulighed for at opleve en anden kultur. Jeg er meget fascineret af Grønland; jeg har ikke været der før, men det har flere i min familie og de har fortalt meget om det. Jeg er glad for natur og friluftsliv. Jeg går på en særlig naturfagslinje, og mine linjefag er biologi, natur/teknik, kemi/fysik og idræt.

Hvilke fag havde I i praktikken?

Vi havde dansk og matematik, og så fik vi mulighed for at arrangere en lejrskole for klassen.

Eleverne gik de 20 km ud til lejrskolen sammen med os - de fleste i almindelige sko.

Hvilke udfordringer mødte I?

Den første udfordring var sproget. Alle elever har lært dansk, men de bruger det ikke hjemme. I Østgrønland har man så den udfordring, at når der undervises på grønlandsk er det vestgrønlandsk, der er ret forskelligt fra østgrønlandsk. Så dansk er ikke første, men andet fremmedsprog. Halvdelen af lærerne er danskere, og de underviser på dansk, men det er ikke alle elever, der forstår, hvad der foregår. I vores klasse var der mange elever, der var langt bagud fagligt.

En anden udfordring var, at eleverne havde svært ved at løse åbne opgaver, dvs. opgaver der krævede selvstændig tænkning. De havde også svært ved at samarbejde, altså at løse opgaver i grupper.

Var alle eleverne fra byen?

Tasiilaq er Østgrønlands hovedby. Der er fem bygder, der hører til. Nogle bygder kan være over en times sejlads væk. Børnene kan gå i skole i bygderne til 7. klasse. Fra 8. klasse skal de gå i skole i byen. De bor så på et kollegium og kommer kun hjem i ferierne. Når havet er frosset til, kan de ikke lige komme hjem, for det er for dyrt at tage helikopteren. Det er især bygde-eleverne, der er bagud fagligt.

Når skoleåret starter, er der fælles pædagogiske dage for bylærerne og bygdelærerne.

Hvordan gik det med lejrskolen?

Det var sjovt - og hårdt. Det var en slags rystesammen-tur, for der var kommet nye bygde-elever ind i klassen. Vi var af sted i fire dage. Hytten lå 20 km væk, og vi gik derud. Det var hårdt for eleverne, men de klarede det fint; de er selvfølgelig også vant til at færdes i det landskab. Vi var alene med eleverne, vi havde kun en guide med. De to lærere, der skulle med på turen, sejlede derud; de kunne ikke gå så langt.

Det var os to praktikanter, der stod for hele turen, både de sociale og de faglige aktiviteter. Det var både fiskeri, løb med poster med opgaver, tænde bål og lave mad. Det var sjovt at lære eleverne at kende fra en anden side. Det var sjovt at konstruere en båd i et vandløb og se, hvad den kunne bære. Eleverne havde det helt klart bedst med konkrete opgaver. Og det var svært at lære dem noget teori. Naturfag er jo ikke bare at gøre ting, man skal også analysere og reflektere. Men lærerne havde rådet os fra det med teorien, fx mente de ikke eleverne ville synes det var sjovt at dissekere en fisk.
Det var en dejlig tur, men vi var i gang fra tidlig morgen til sen aften.

Hvad har du lært?

Jeg har lært, hvad det vil sige at stå med ansvaret for en større gruppe elever i omgivelser, der på alle måder afviger fra skolens normale rammer. Noget jeg kan tage med mig i planlægningen og gennemførelsen af ekskursioner i fremtiden. Undervisning i eksterne læringsmiljøer fylder meget i natur/teknik og biologi.

Jeg har lært noget om vigtigheden af at indarbejde en samarbejdskultur i klassen helt fra de små klassetrin. Ligesom det er vigtigt at træne eleverne i at arbejde selvstændigt og problemløsende. Det kan måske lyde som selvfølgeligheder, men jeg fik virkelig et indtryk af, hvor svære disse arbejdsformer kan være, hvis eleverne ikke trænes i dem. I sidste ende får det også konsekvenser for elevernes personlige udvikling og samfundets tilstand.

Jeg har set, hvor mange elever der tabes på gulvet, hvis man ikke tager udgangspunkt i deres niveau. Det med sproget er svært. Hvis man ikke kan tale dansk, har man ingen fremtid. Hvis man skal på gymnasiet, foregår det i Nuuk og på dansk.

Se Film fra Tasiilaq i august måned fra Skiers.dk

Kontakt

Koordinator for praktik i udlandet

Anders Chami