Genveje


Praktisk-musisk kursusPraktisk-musisk kursus

Inspiration til at gøre undervisningen vedkommende, anderledes og levende

På grund af kursets placering først i studieforløbet, er det også en tur, hvor du lærer dine medstuderende endnu bedre at kende. Det praktisk-musiske kursus plejer at give deltagerne nogle magiske øjeblikke af musisk faglighed og social rus, som er svær at indfange med ord, men som med sikkerhed forplanter sig i deltagernes kroppe i lang tid efter.

Hvad betyder "praktisk-musisk"?

Det "praktiske" er at gøre og udføre noget, at bruge sine hænder, sin krop og sine sanser i undervisningen, som en vigtig del af erkendelsen.

Det "musiske" henviser ikke til faget musik, men til de metoder, som udspringer af de fag, vi kalder de praktisk-musiske fag, nemlig musik, idræt, især dans, billedkunst, drama og materiel design.

Praktisk-musisk kursusDet praktisk-musiske beskæftiger sig altså med en kropslig/sansemæssig tilgang til læring og erkendelse og arbejder med nonverbale fremstillingsformer. Det at bruge alle sanser i en undervisning, giver en helhedsforståelse, der understøtter og vekselvirker med den abstrakte viden, man henter bl.a. i bøger. Den inddrager og kvalificerer elevernes egne oplevelser og sansninger, og ifølge folkeskoleloven er det praktisk-musiske en vigtig del af den almene dannelse, og dimensionen skal medtænkes i alle fag.

Kursets organisering

Kurset foregår hovedsagligt i naturskønne Rørvig over tre dage, hvor man bor på fire ferie/lejrskolekolonier nær skov og strand. Her arbejdes der hovedsagligt praktisk med de faglige aktiviteter i tre faser:

  • En inspirationsfase, hvor undervisere tilknyttet kurset i workshopper introducerer grundlæggende faglige teknikker
  • En arbejdsfase, hvor de studerende i grupper arbejder med at skabe en 'miniproduktion' med inddragelse af de erhvervede færdigheder og erfaringer
  • En præsentationsfase, hvor alle går rundt og ser gruppernes produktioner med nærområdet som scene.

Efter kurset er der to dage med teoretisk efterbearbejdning af de praktiske erfaringer på Institut for Skole og Læring.

Spørg om kursus

Har du spørgsmål vedr. praktisk-musisk kursus?
Kontakt Lissi Thrane