Genveje


Råd og udvalgRåd og udvalg

På Københavns Professionshøjskole er der en lang række råd og udvalg, som arbejder for at udvikle din uddannelse. Du kan også være med.

De Lærerstuderendes Råd

De Lærerstuderendes Råd (DLSR) varetager de studerendes interesser ved at være det politiske fællesorgan for alle studerende på læreruddannelsen. Rådet har repræsentanter i de forskellige råd og udvalg på læreruddannelsen og i KP's studenterråd. DLSR går aktivt ind i debatten om læreruddannelsen lige fra lokale spørgsmål til den nationale uddannelsespolitik.

Lærerstuderendes Landskreds 

De Lærerstuderendes Råd har et tæt samarbejde med Lærerstuderendes Landskreds (LL), der er en landsdækkende studieforening, og en kreds under Danmarks Lærerforening. LL's primære opgave er at varetage de lærerstuderendes interesser lokalt såvel som på landsplan, at give vejledning og råd, og dermed også være din hjælp og støtte igennem dit studieforløb.

Studierådet

På KP er der studieråd i tilknytning til alle grunduddannelser. Studierådene rådgiver studierektorerne for grunduddannelserne om blandt andet studieordninger, kvalitetsarbejde og studievejledning. I studierådene mødes institutchef, undervisere og studerende for at drøfte aktuelle faglige og pædagogiske spørgsmål om uddannelsen. På enkelte uddannelser deltager også repræsentanter for praktikstederne i studierådene. 

Uddannelsesudvalget

KP har en lang række uddannelsesudvalg, der knytter sig til KP's grunduddannelser og efter- og videreuddannelser. Uddannelsesudvalgene består af eksterne parter med viden om det specifikke arbejds- og uddannelsesområde samt medarbejder- og studenterrepræsentanter. Læs mere om uddannelsesudvalget for læreruddannelsen.

Studenterforum KP

Studenterforum KP varetager de studerendes interesser på tværs af uddannelserne på KP.