Genveje


Tal og faktaTal og fakta

Fakta om læreruddannelsen

- Læreruddannelsen er et fuldtidsstudium over fire studieår.
- Du bliver professionsbachelor.
- Uddannelsen er normeret til 240 ECTS-point.
- Den ny læreruddannelse er opbygget i moduler, så du til en vis grad selv kan sammensætte din uddannelse.
- I løbet af de fire studieår er man samlet i praktik i tre perioder.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Evalueringer og undersøgelser

Vi foretager løbende evalueringer og undersøgelser, heriblandt dimittendundersøgelser, aftagerundersøgelser og studentertilfredshedsundersøgelser.

​Se evalueringer og undersøgelser for uddannelserne her:

Studentertilfredshedsundersøgelser

Dimittendernes vurderinger

Aftagernes vurderinger