Genveje


Rektors dimissionstale 2009Rektors dimissionstale 2009

Af studierektor Thøger Johnsen

Kære tidligere merit- og lærerstuderende.

Det lyder lidt mærkeligt at sige tidligere, men ikke desto mindre er det sandt. For mange af jer har Frederiksberg Seminarium været næsten et andet hjem i hele 4 år og for meritterne i 2 eller 1 år. I har været meget på seminariet, I har brugt hinanden, I har brugt huset, I har læst mange kilo bøger og artikler, svaret og skrevet i tusindvis af e-mail, tjekket Fredsnyt, I har brugt al vores materiel. En hel del af jer har svedt mange liter sved i denne sal, nogle har sunget af lungernes fulde kraft, nogle har syet både i zig og i zag, og andre har tegnet og malet både med og uden tøj, men alle har I talt, snakket og diskuteret i kilometer-lange baner med vild gang i argumenterne og refleksionerne. Med andre ord, I har været studerende på Frederiksberg seminarium. Vi har dog et tilbud om kun at blive betinget "tidligere" studerende. I kan nemlig blive alumner. Ved at tilmelde jer på nettet, kan I opretholde en kontakt til alle de andre, der også melder sig til alumne gruppen og dermed følge med i seminariets liv.

For fire år siden sad dem af jer, der har gået på den almindelige læreruddannelse i denne sal for første gang. På vores introtur til Kramnitze forsøgte jeg at binde jer en historie på ærmet om at seminariets kosmiske stjernetæppeastrolog, havde penduleret jeres ansøgninger og fundet ud af, at I alle var fobiske – ja faktisk superfobiske! Jeg gik videre med en historie om, at alle der led af rengøringsfobi, var placeret på hold 1 og tilsvarende for alle de andre hold. Under festen kom der flere fra hold 1 hen til mig og sagde, at det var utroligt, at vi kunne finde ud af deres fobi med et pendul, men faktisk havde de rengøringsfobi, hvilket også har fremgået af alle de klasselokaler hold 1 har brugt siden! Vores dimittend- meritter sender vi også ud i verden med en blanding af stolthed og beundring. De er - efter vores meritvejlederes udsagn - lavet af rigtig sejt meritkrudt. I har været meget sociale, arbejdsomme og præget af en udfordrende mangfoldighed og har blandt andet lavet en nice to og need to know til vores kommende meritstuderende.

Der er et fælles træk mellem både vores almindelige lærerstuderende og meritterne, som jeg fik bekræftet, efter at have skrevet over 160 lærereksamensbeviser under. Jeg kan med en vis stolthed sige, at I ikke alene var rigtig gode den gang vi optog jer, men at I har levet op til vores forventninger og bestået lærereksamen med nogle utrolig flotte karakterer – og efterladt et renommé hos jeres lærere og censorer af at være en utrolig kompetent, dygtig og en varm flok studerende.

I er nu blevet medlemmer af en eksklusiv klub indenfor gruppen af professioner. Det at tilhøre en profession betyder, at man er professionel. Vores Rektor på Professionshøjskolen Metropol Stefan Hermann har her for et par uger siden skrevet lidt om denne vinkel på jeres uddannelse på UVM´s hjemmeside i den klumme der hedder Stafetten. Han siger: "Det at være professionel, er at være dygtig til sin metier, uden det betyder, at man er fejlfri og samtidig at man har en seriøs holdning til sit fag og arbejde indenfor professionens idealer". Danmarks Lærerforening vedtog for et par år siden lærerprofessionens værdigrundlag, eller man kan sige, at de opstillede idealer for lærerprofessionen. Så nu kan I gå ud i verden med en bevidsthed om, at være blevet professionelle lærere, medlemmer af den danske lærerprofession og som medansvarlige for den vigtigste opgave i det danske samfund.

Nogle ville måske anfægte at lærergerningen er samfundets vigtigste opgave, men hvis de tænker over, hvad det ville betyde for et samfund at skulle klare sig uden en grundskole, stopper deres anfægtelser ret brat. Folkeskolen med dens professionelle lærerkorps er fundamentet i vores samfund, ja jeg vil faktisk påstå, at hvis vi ikke have en grundskole med en professionel stab af uddannede lærere, ville der slet ikke være noget Danmark.

Medierne og politikerne har gennem en årrække tæppebombet folkeskolen og lærerstanden med kritik, men tømmermændene er nu begyndt at melde sig. De viser sig i faldende ansøgertal og et øget frafald på uddannelsen, og beregninger viser, at Danmark pt. mangler op mod 25% uddannede lærere. Det har fået politikerne til at sætte kampagner i gang for at tiltrække unge til lærerprofessionen og faktisk også til at komme med forslag til, hvordan man giver lærerne deres helt nødvendige anerkendelse og myndighed tilbage. Jeg er sikker på, at det nok skal lykkes, selvom jeg synes, det har været beskæmmende, at vi skulle så langt ud, før det gik op for vores folkevalgte, at de var i fuld gang med at skære den gren over, som bar hele vores samfund.

Og til jer der nu skal ud og løfte arven og skabe fremtiden, vil jeg blot sige: Gå til jeres kommende arbejde med stolthed, myndighed og professionel autoritet. Forlang og skab respekt fra elever og forældre, fordi I er de professionelle lærere, som skaber fremtidens fundament for Danmark.

Her på seminariet tror vi på, at medejerskab, medansvar og medindflydelse er tre rigtig vigtige grundpiller for at skabe det gode uddannelsessted, hvad enten det er en skole eller et seminarium. Da I kom, fik i overdraget en hovednøgle til seminariet sammen med et par borgerlige ord, om at I skulle passe på det, og bruge seminariet alt det I ville. Det greb I og seminariet blev lynhurtigt jeres. Mange af jer tog min opfordring så alvorligt, at I i perioder har gjort vores fælles hus til jeres andet hjem. Det fryder mig.

Jeg håber I tager vores tre grundpiller med jer ud i folkeskolen og får skabt et medejerskab, et medansvar og en medindflydelse hos jeres kommende elever og deres forældre, da jeg er sikker på, at det er det bedste afsæt for et godt læringsmiljø for eleverne og et godt arbejdsmiljø for jer.

Ude i folkeskolerne vokser der rigtig mange forskellige planter og jeres job er ikke at luge alt ukrudtet væk, så folkeskolen ligner et perfekt kornmark. Skolen skal være et mangfoldigt bed med mange forskellige planter, der hver især under jeres kyndige vejledning og undervisning får optimale betingelser for at udvikle sig. Men ikke alle planter er lige nemme at håndtere. Hør her hvordan Benny Andersen f.eks. ser på tidsler i hans sang Tidsel tango. Han skriver i sidste vers:

"Tag ved lære af denne aforisme
Med mindre du går ind for masochisme
Dans aldrig tango med en tidsel
Det ender kun med gråd og tænders gnidsel"

Så brug jeres professionelle tilgang til lærergerningen, men tro ikke, at I kan klare alle de problemer, der kommer på jeres professionelle vej. Skolen er samarbejdets sted og nogle af de problemer der findes, er så store, at selv ikke den dygtigste lærer kan klare dem. Så gå i samarbejde med jeres kolleger i den sociale sektor og sundhedssektoren, og lad være med at gå ned i et sort hul, hvis der er enkelte elever, som I ikke kan nå.

Så fortvivl ikke - ude på skolerne trives lærere og elever på trods af mediestormen og de konstante politiske ændringer. En næsten ny undersøgelse fra OECD viser, at i Danmark er 9 ud af 10 lærere meget glade for deres job og lærergerningen, og hvem ved, om det ikke skulle lykkes for jeres generation af lærere at skabe en evidensbaseret skole, der bygger på det vi ved, om hvordan man gør en god skole bedre. DLF gør sit og har for et par år siden udgivet et tillæg til bladet Folkeskolen med titlen "Vi ved, hvad der virker", hvor forskere og praktikere giver deres bud på, hvad vi ved om god undervisning i en god skole. Det fryder mig, at det netop er sammenkædningen af forskere og praktikere, der giver deres bud, for evident viden om god undervisning er og bliver noget der opstår i krydsfeltet mellem lærerens erfaringer og forskningens systematik.

Til sidst en lille refleksion over, hvordan folkeskolen mon vil se ud, når I forlader den i 2050. Det er jo som bekendt svært at spå - specielt om fremtiden, som Storm P. sagde. Så jeg tør ikke komme med det bud, men jeg håber at I har visioner, kompetencer, kraft og mod, så den skole I efterlader, når I som 70-årige får lov til at gå på pension, bærer præg af en flok kompetente ildsjæle, som har skabt et rigtigt godt læringsrum for alle de glade og ivrige børn, der også til den tid med blanke øje og store forventninger starter i første klasse.

Den engelske premierminister Winston Churchill lovede en gang sit folk "blod, sved og tårer" jeg kan heldigvis slette det første ord, men sved og tårer kan jeg godt love. Heldigvis kan jeg også love jer glæde, gode oplevelser og en masse gode grin, sange og fester med jeres kommende elever og kolleger.

Jeg har skrevet en lille morgensang, og I får lige det sidste vers med på vejen. Jeg håber I kan bruge det.
 

En ny dag er en gave som
Ved morgenstund bli'r givet
En tid til endnu en svingom
I glæde over livet Når solen stråler i Danmark

Og med det vil jeg sige tillykke til jer, tillykke til Danmark og så håber jeg at I får rigtig mange gode livsbekræftende svingommer med jeres kommende elever og kolleger.

Thøger Johnsen den 26.6.2009

Portræt af studierektor Thøger Johnsen

Thøger Johnsen

Rektor / institutchef 1993-2013
Frederiksberg Seminarium, Nyelandsvej 27, 1999.

Nyelandsvej 27

Med den nye tilbygning. 1999.