Genveje


Økonomi under uddannelsenØkonomi under uddannelsen

SU og lån

Går du på én af Metropols uddannelser, har du mulighed for at søge om SU og SU-lån. Som lærerstuderende er du SU-berettiget gennem hele uddannelsen.

Du kan søge SU og finde de aktuelle satser på www.su.dk. Du skal bruge NemID for at søge. Har du brug for yderligere hjælp, er du velkommen til at kontakte Metropols SU-vejledning.

CopyDan og grundbøger

Hvis du ønsker adgang til scannet og kopieret undervisningsmateriale, skal du betale 1.500 kr. i CopyDan-afgift. Beløbet dækker hele din studietid. Beløbet kan også betales i rater á 500 kr.

Ud over betaling af Copydan skal du regne med udgifter til grundbøger. Husk at købe efter behov, og undersøg evt. om bogen findes brugt. Som udgangspunkt skal du regne med 1.500-2.000 pr. år alt efter fag.