Genveje
Uddannelsens opbygningUddannelsens opbygning

Undervisningsfag

Du skal vælge tre undervisningsfag i løbet af uddannelsen. Undervisningsfagene ruster dig til at undervise inden for de pågældende fagområder. De har både en faglig del, der sikrer, at du kan dit stof, og en pædagogisk del, der sikrer, at du kan formidle det.

Dansk, matematik eller engelsk

Du skal have enten dansk, matematik eller engelsk som dit første fag. Ved studiestart skal du straks efter optagelse, vælge mellem et af de tre. Såfremt du ved, at dansk eller matematik skal være et af dine tre fag, skal du vælge det som undervisningsfag 1, mens engelsk også kan vælges som undervisningsfag 2 eller 3. 

Sciencelærer

Hvis du vælger studieretningen sciencelærer, får du matematik (4.-10. klassetrin) som dit første undervisningsfag. Du får undervisningskompetence i de fire undervisningsfag matematik, biologi, fysik/kemi og geografi.

ALTE - Advanced Language Teacher Education

Vil du være lærer i sprog og kulturmediering? Hvis du vælger ALTE får du mulighed for at være del af et innovativt og udforskende sprog- og kulturmiljø, der arbejder med at omsætte aktuel forskning til undervisningens praksis.

International linje

International linje (ITEP) er til dig, der gerne vil styrke din uddannelsesprofil ved at give den en markant international toning. ITEP udbydes i et begrænset antal pladser, hvor der forventes stort engagement af de studerende.

Læs mere om fagene - herunder også fællesfag og frivillige kurser
Se adgangskrav til undervisningsfag​