Genveje


ALTE - Advanced Language Teacher Education ALTE - Advanced Language Teacher Education

Vil du være lærer i sprog og kulturmediering? Så er ALTE noget for dig.

Interesserer du dig for sprog, kulturmøder og kulturelle praksisser?  For sproglige sociale og historiske forhold?Vil du udvikle dine interkulturelle kommunikative kompetencer? 

ALTE giver dig mulighed for at være del af et innovativt og udforskende sprog- og kulturmiljø, der arbejder med at omsætte aktuel forskning til undervisningens praksis. ALTE læses på Campus Carlsberg. 

Hvad går ALTE ud på?

Gennem ALTE tilegner du dig særlige kompetencer i at forestå og udvikle sprogundervisning der har fokus på kulturmediering, globalisering og sprogs funktion i kulturelle kontekster.

Uddannelsens sprog- og kulturdidaktiske fokusområder er:

  • Fremmedsproglige kompetencer på et højt niveau
  • Sprog- og kulturmøder: kritisk interkulturel kommunikation
  • Analyse af kulturelle repræsentationer: Cultural Studies
  • Tekster og medier som konstruktioner: kritisk medie-literacy
  • Multimodalitet.

ALTE-uddannelsens struktur

På Intromodulet og på to fællesmoduler kommer du til at arbejde på tværs af fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk/fransk.
På fællesmodulerne arbejder du med at analysere sprog, med kommunikation og kulturelle praksisser og med at stilladsere sprog- og kulturundervisningen i et flersprogethedsperspektiv.

Du har mulighed for at tage et praktikforløb på en skole i udlandet, og du har mulighed for at studere et semester i udlandet på et ERASMUS-ophold ved en europæisk partnerinstitution eller ved en af Københavns Professionshøjskoles partnerinstitutioner uden for Europa.

Du skriver BA i et sprogfag.

Fag

Du har mulighed for at tage tre sprogfag eller kombinere to sprogfag med et yderligere fag, fx samfundsfag, religion, historie eller håndværk og design.
Dine to første sprogfag skal være dansk og engelsk.

Du kan altså fx vælge:

  • dansk + engelsk + tysk
  • dansk + engelsk + fransk
  • dansk + engelsk + et helt andet fag efter eget valg

Kontakt

Vil du høre mere om ALTE, kan du kontakte:

Lilian Rohde - LR@ucc.dk
Lone Krogsgaard-Svarstad - LOSV@phmetropol.dk