Genveje


ITEP - International LinjeITEP - International Linje

Som lærerstuderende på Metropol har du nu mulighed for at uddanne dig til lærer med særlig international profil. Fra studieåret 2016 tilbyder vi en særlig International Linje, som vi kalder ITEP (International Teacher Education Program).

ITEP er en ny linje på Institut for Skole og Læring, der igangsættes fra efteråret 2016. Linjen har til formål at give dygtige og ambitiøse lærerstuderende mulighed for at styrke deres uddannelsesprofil ved at give den en markant international toning.

Som studerende på ITEP vil du blandt andet:

 • Forbedre dine sprogkundskaber (og fagsprogkundskaber) markant
 • Få særlig mulighed for at deltage i spændende international undervisning og workshops
 • Opnå bedre forståelse af andre kulturers værdier, samt få blik for andre måder at arbejde og kommunikere på
 • Komme på flere tilrettelagte studierelevante ture til udlandet
 • Få øget individuel vejledning mhp. at styrke dit uddannelsesudbytte mest muligt
 • Opleve og forstå dit fag og din uddannelse fra et andet perspektiv, og få et nyt syn på egen uddannelse
 • Samarbejde løbende med andre studerende i udlandet
 • Få mulighed for at etablere netværk med fremtidigt betydningsfulde professionsrelationer til institutioner eller personer

Der er et begrænset antal pladser, og der stilles høje krav til de studerende, der optages på ITEP, ligesom vi forventer et stort engagement. 

Lærere med en international profil har større forståelse for, hvad vi gør og hvorfor, i vores undervisning i Danmark, samtidig med at de har set andre ting, som fungerer i udlandet, som de kan tage med sig.

En attraktiv uddannelsesprofil

Skoleledere og lærere betragter i stigende grad lærere med en international profil som attraktive ansatte. Det attraktive består bl.a. i, at lærere med en international profil er dygtige til sprog, har gode kontakter og har en indsigt i andre kulturers skolesystemer, som gør dem mere åbne for at arbejde på andre måder end dem, skolerne traditionelt arbejder på. 

Mere information

 • Struktur for international linje

  Hvert studieår på linjen vil rumme mindst ét modul, som enten afholdes på engelsk på læreruddannelsen med både danske og udenlandske deltagere, eller foregår i udlandet. Udlandsaktiviteter kan være praktik i udlandet, udlandsophold af et semesters varighed på et universitet i udlandet og det særlige modul ”den europæiske lærer” som foregår et sted i Europa. De sidste to aktiviteter er obligatoriske på international linje.

  Derudover vil alle moduler indenfor området 'Lærerens Grundfaglighed' have en særlig talent-toning.

  Sådan ser dit skema ud:


  Fag
  Fag
  Fag
  1. semester Engelsk
  Pædagogik og Lærerfaglighed/KLM
  Pædagogik og Lærerfaglighed: Elevens Læring og Udvikling
  2. semester
  Engelsk

  KLM (Kristendomskundskab, Livsoplysning, Medborgerskab)
  Praktik i Danmark
  3. semester
  Engelsk
  Pædagogik og Lærerfaglighed: Undervisning af tosprogede elever
  Specialiserings¬modul: Den Europæiske Lærer (ophold i udlandet)
  4. semester
  Engelsk

  Pædagogik og Lærerfaglighed: Specialpædagogik
  Pædagogik og Lærerfaglighed: almen undervisningskompetence
  5. semester

  STUDIEOPHOLD I UDLANDET

  6. semester
  Undervisningsfag 2
  Undervisnings­fag 3
  Praktik (kan tages i udlandet)
  7. semester
  Undervisningsfag 2
  Praktik i Danmark
  PBA1: Professionsbachelor
  8. semester Specialiserings¬modul på engelsk Undervisnings¬fag 3
  PBA2: Bachelor-projekt


 • Sådan søger du om optagelse på international linje

  Hvis du godt kunne tænke dig at blive ITEP-studerende, skal du angive ønske herom, når du bekræfter din optagelse på uddannelsen.

  Motiveret ansøgning

  Når du bekræfter din optagelse på uddannelsen, skal du sende en motiveret ansøgning, som vil indgå i den samlede vurdering til Anders Chami (andc@phmetopol.dk). Den motiverede ansøgning kan sammenlignes med en jobansøgning - det er din mulighed for at give os et indtryk af, hvem du er. 

  Retningslinjer for motiveret ansøgning

  Ansøgningen er personlig, og der er derfor ingen facitliste, men følgende retningslinjer er gode at følge:

  • Beskriv dine kvalifikationer og erfaringer, og hvordan de er relevante og kvalificerende for ITEP
  • Fortæl om din motivation for at søge ITEP og vis, at du har sat dig ind i, hvad linjen handler om
  • Inddrag kun forhold, du mener er relevant for linjen og fremhæv de væsentligste forhold i begyndelsen af ansøgningen
  • Den motiverede ansøgning skal være klar og veldisponeret og må maksimalt fylde to A4-sider. 

  Du kan få mere inspiration til din motiverede ansøgning på ug.dk.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedr. International Linje er du velkommen kontakte:

Anders Chami
Projektleder for internationalisering
andc@phmetropol.dk
Tlf.: 5163 2741