Genveje


SciencelærerSciencelærer

Som lærerstuderende på Metropol får du et særligt tilbud om at uddanne dig til sciencelærer. Vi tilbyder nemlig en særlig sciencelinje, som vi kalder ASTE (Advanced Science Teacher Education).

Derfor skal du vælge sciencelinjen og blive ASTE-studerende: 

 • Fordi du synes, at indholdet i fagene matematik, biologi, fysik/kemi og geografi er spændende og vedkommende. 
 • Fordi du vil arbejde tværfagligt med naturfagene og matematik. 
 • Fordi du vil arbejde i udskolingen 7. – 9. klasse. 
 • Fordi du har lyst til at formidle indholdet i, og sammenhængene mellem, fagene matematik, biologi, fysik/ kemi og geografi til børn og unge. 
 • Fordi du gerne vil skabe dig et godt lærerliv, hvor der er sammenhæng imellem de fag du underviser i, og hvor du kan have den samme klasse i mange timer om ugen. 
 • Fordi du som sciencelærer bliver en eftertragtet ressource på skolerne, når du er færdiguddannet. 
 • Fordi du opnår særligt gode kompetencer til at præge udviklingen på din egen skole.

 

Astrid interesserer sig for naturfag og har fundet den perfekte uddannelse, der matcher hendes interesse.

Hvad kan vi tilbyde dig som ASTE-studerende: 

Du får undervisningskompetence i fire undervisningsfag matematik, biologi, fysik/kemi og geografi. Det vil sige at du som sciencelærer har et undervisningsfag mere end andre lærere. Du får fire særligt tilrettelagte flerfaglige ASTE-moduler, hvor de fire undervisningsfag matematik, biologi, fysik/kemi og geografi bringes i et funktionelt samspil:

 • Sundhed (mat + bio)
 • Bæredygtighed (bio + geo + fy/ke)
 • Energi og Klima (geo + fy/ke)
 • Naturens Terningespil (mat + fy/ke)

Et særligt tilrettelagt forløb

 • Du kommer gennem hele studiet til at arbejde med lektionsstudier.
 • Du får et særligt tilrettelagt praktikforløb, hvor du bliver tilknyttet en fast science-praktikskole med praktiklærere.
 • Du får mulighed for at udvikle et spændende bachelorprojekt med udgangspunkt i din praktikskole og i samarbejde med dine praktiklærere. 
 • Du får tildelt en ASTE-mentor, som følger dig gennem hele studiet. 
 • Du får mulighed for at følge de forsknings- og udviklingsprojekter, som Metropol har på scienceområdet.

Mere information

 • Sådan ser dit skema ud
  Fag Fag Fag
  1. semester Matematik 1 Lærerens grundfaglighed: Dannelse i den mangfoldige skole Lærerens grundfaglighed: Almen undervisningskompetence
  2. semester
  Matematik 2
  Lærerens grundfaglighed: Lærerprofessionalitet i det globaliserede samfund Praktik
  3. semester
  Biologi 1
  Geografi 1 Lærerens grundfaglighed: Elevens læring og udvikling
  4. semester
  Fysik/kemi 1
  Flerfagligt modul:
  Sundhed (biologi & matematik)
  Flerfagligt modul:
  Bæredygtighed (geografi, biologi og fysik/kemi)
  5. semester
  Praktik
  Flerfagligt modul:
  Energi og Klima (geografi & fysik/kemi)
  Flerfagligt modul:
  Naturens terningespil (matematik & fysik/kemi)
  6. semester
  Matematik 4
  Biologi 2
  Lærerens grundfaglighed: En skole for alle / inklusion, specialpædagogik og undervisning af tosprogede elever
  7. semester
  Fysik/kemi 2
  Lærerens grundfaglighed: Den professionelle lærer Geografi 2
  8. semester
  Praktik BA-opgaven  BA-opgaven
 • Sådan vælger du ASTE

  Hvis du vil være sciencelærer og ASTE-studerende, skal du som første undervisningsfag vælge matematik for udskolingen. Du kan vælge ASTE, når du er optaget på læreruddannelsen på Metropol. Det får du mulighed for, når du modtager optagelsesbrevet, idet der vil være en særlig rubrik, du kan sætte et kryds i. Du kan også udskyde dit valg til ca. et halvt år inde i uddannelsen, da alle studerende, der har valgt matematik for udskolingen, vil blive kontaktet af den lokale ASTE-koordinator.

 • Har du spørgsmål?

  Har du spørgsmål om ASTE eller om optagelse på ASTE, så kan du kontakte:

Studieordning

Læs mere i studieordningen for læreruddannelsen: