GenvejeValg af undervisningsfagValg af undervisningsfag

Overvejelser i forbindelse med valg af undervisningsfag

Adgangskrav

Der er adgangskrav til undervisningsfagene, og du skal opfylde adgangskravet, inden du kan begynde at læse faget.

Se adgangskrav til undervisningsfag.

Hvilke klassetrin vil du helst undervise?

Vil du være med til at lære dem eleverne at gå i skole eller være med til at gøre dem eleverne klar parat til at komme videre i livet - på en ungdomsuddannelse?

På de fleste skoler har man inddelt lærerne i team , hvor man primært underviser i indskolingen (1.-3. klasse), på mellemtrinnet (4.-6. klasse) og/eller i udskolingen (7.-9. klasse). Det kan være en fordel for dig at overvej din fagsammensætning, fordi ikke alle fag findes på alle klassetrin i folkeskolen. Fx er samfundsfag placeret i udskolingen, mens musik ligger i indskolingen og på mellemtrinnet.

Hvis du allerede nu ved, hvad du kunne tænke dig at vælge som 2. og 3. undervisningsfag, kunne det være en god idé at se på, hvilke andre fag, der er på de relevante klassetrin. Hvis du fx ved, at du gerne vil vælge tysk og dansk, vil det være relevant at vælge dansk (4.-10. klasse). Eller hvis du vil undervise i billedkunst og matematik, vil det være relevant at vælge matematik (1.-6. klasse).

Andre overvejelser

  • Har jeg lyst til at undervise i faget? Der er forskel på at have en interesse for idræt og at have et ønske om at undervise i faget.
  • Har jeg forudsætningerne for faget? Der er de formelle adgangsforudsætninger, men man bør også overveje hvor mange fag, man kan rumme "at starte fra bunden".
  • Vil jeg gerne have en fagspecifik profil fx inden for naturfagene? Eller ønsker jeg at skabe spændende tværfaglige profiler (skolerne har behov for begge)?
    Ser jeg det som en fordel at have den samme klasse i flere fag, eller vil jeg hellere have mit fag med mange klasser?

Du kan bruge oversigten, på Undervisningsministeriets hjemmeside, over fagenes fordeling og omfang på de enkelte klassetrin – den kan være en god hjælp at have ved siden af sig når du overvejer ovenstående spørgsmål.