Genveje


UdlandsopholdUdlandsophold

Som lærerstuderende har du mulighed for at tilføje en international dimension til din uddannelse. Dette kan enten være i form af et studieophold i udlandet, eller en praktik i udlandet. Det er principielt også muligt at gøre begge dele i løbet af sit studium.

Studieophold i udlandet:

Et studieophold er et semester, hvor man læser på et universitet eller en læreruddannelse i udlandet. Der er flere måder, at sammensætte et studieophold i udlandet, og her på læreruddannelsen tilbyder vi pt. fire måder: 

1. Erasmus-ophold: 
Et Erasmus-studieophold kan kun tages hos en af vores Erasmus-partnerinstitutioner i Europa. På et Erasmus-studieophold betaler du ikke undervisningsafgift, og derudover får du støtte til rejseudgifter samt et mindre beløb hver måned til at supplere din SU med. 

2. Nordplus-ophold: 
Et Nordplus-ophold kan tages hos en af vores Nordplus-partnerinstitutioner i Norden. Ligesom et Erasmus-studieophold betaler du ikke undervisningsafgift, og derudover får du støtte til rejseudgifter. 

3. Ophold hos aftale-partner udenfor Europa
På et ophold hos en aftale-partner udenfor Europa betaler du ikke undervisningsafgift, men udover at du (ligesom på alle andre typer ophold) får din SU med, er der ikke nogen yderligere økonomisk støtte til denne type ophold. 

Ved ovennævnte ophold er det læreruddannelsen, der sørger for kontakten til din valgte uddannelsesinstitution i udlandet. 

4. Freemover-ophold
En Freemover-ophold er en studerende, der studerer et semester ved en udenlandsk uddannelsesinstitution uden om en udvekslingsaftale. Som Freemover skal du selv stå for al kontakt til værtsinstitutionen. Hvis du er berettiget til at modtage SU, kan du søge om at få din studieafgift (såkaldt ''taxameter'') med til udlandet til hel eller delvis dækning af eventuel undervisningsafgift ved en udenlandsk uddannelsesinstitution. Dette kaldes Udlandsstipendieordningen, og den administreres af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Derudover får du ikke økonomisk støtte til denne type ophold. 

Praktik i udlandet

Du har også mulighed for at tage din 3. års praktik i udlandet. På nuværende tidspunkt har vi aftaler med praktikskoler i Skotland, Tyskland, Canada, New Zealand, Tanzania, Fillippinerne, Færøerne og Grønland, og vi udvider løbende med nye samarbejdsskoler. 

International linje

Studerende på læreruddannelsen der er opsat på at få en særlig stærk international profil i deres uddannelse, kan endvidere søge om optagelse på vores nye Internationale Linje. Som studerende på denne linje vil du ikke blot skulle ud i verdenen flere gange i løbet af dit studium, men du vil også få mulighed for løbende at modtage undervisning med, samarbejde med og etablere netværk med internationale studerende på læreruddannelsen. 

Du kan læse mere om vores Internationale linje lige her. 

Kontakt

International koordinator
Anders Chami

Praktik i udlandet

Du kan også komme i praktik i udlandet. Læs mere...