Genveje


UndervisningsformerUndervisningsformer

Undervisningen er organiseret med et fag pr. dag.

Som studerende er din arbejdstid varieret og forskellig: undervisning, gruppearbejde, vejledning, ekskursioner, forelæsninger, praktik, temauger m.m. 

Og selvfølgelig er der meget hjemmearbejde og selvstændigt arbejde i form af læsning, gruppearbejde, opgaveskrivning, materialeanskaffelser, biblioteksbesøg og andet.

Et fag pr. dag giver god mulighed for fordybelse og koncentration i alle fag.

Læs mere om fordelingen af de forskellige studieaktiviteter på læreruddannelsen.

Video i undervisningen

De lærerstuderende på Metropol vendte undervisningen på hovedet i temaugen om Almen Didaktik. 

Du kan lade dig inspirere af de mange videoer, som de studerende producerede ud fra konceptet om Flipped Classroom, hvor videoerne fungerer som forberedelse for den efterfølgende undervisning.