Genveje


Studieaktiviteter på uddannelsenStudieaktiviteter på uddannelsen

Læreruddannelsen er en fuldtidsbeskæftigelse med mange forskellige studieaktiviteter. Aktiviteterne varierer alt efter, hvilke moduler der studeres.

For at vise hvordan et studium består af mange forskellige slags studieaktiviteter, bruger vi en lagkagemodel. Det er en model, som bliver brugt af alle landets professionshøjskoler. Modellens lagkagediagram viser, hvor meget fire forskellige typer af studieaktivitet fylder i løbet af uddannelsen.

I denne model kan du se, hvordan uddannelsen er sammensat som helhed:

Studiet foregår i et dynamisk samspil mellem på den ene side læreruddannelsens praksis og de studerendes læreprocesser og på den anden side skolens praksis og elevernes læreprocesser. Gennem den studerendes egne erfaringer med undervisning og læring, øver den studerende sig i at reflektere over undervisning og læreprocesser, som medvirker til at udvikle den studerendes kompetencer til at begrunde, gennemføre og udvikle pædagogisk praksis i skolen.

Studieaktiviteter forstås bredt og angiver de undervisnings-, studie- og læringsformer den studerende forventes at tage aktiv del i gennem studiet, og det angiver dermed også de krav, der stilles til den studerendes arbejdsindsats.

I alle uddannelsens moduler angives et minimum af studieaktiviteter, som indgår i modulet samt en vejledende fordeling af forventet arbejds- og studiebelastning i de fire kvadranter.

Læs mere om studieaktivitetsmodellen.