Genveje


VidereuddannelseVidereuddannelse

Der er mange muligheder for videreuddannelse, efter at læreruddannelsen er blevet en professionsbacheloruddannelse.

Pædagogisk Diplomuddannelse

Du kan tage en pædagogisk diplomuddannelse, der er normeret til 60 ECTS-point svarende til et års studium. Der er diplomuddannelser, hvor du specialiserer dig yderligere inden for et enkelt fagområde, eller hvor du specialiserer dig i f.eks. ledelse, specialpædagogik, vejledning eller andet.

Praktiklæreruddannelse

Man kan også videreuddanne sig til praktiklærer ved læreruddannelsen. Adgangskravet er mindst 2 års praktisk lærererfaring samt fast ansættelse ved en skole, der fungerer som praktikskole.

Masteruddannelser

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) udbyder masteruddannelser, som du kan læse mere om på DPU's hjemmeside samt pædagogisk kandidateksamen i antropologi, filosofi, psykologi,sociologi, didaktik og generel pædagogik. DPU udbyder også uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog.