Genveje


PraktikPraktik

Praktikken er et centralt fag i meritlæreruddannelsen

Praktikken er et fag på læreruddannelsen.

Praktikken er for meritterne på 10 ECTS svarende til 30 dages praktik på fuld tid.

Indholdet i praktikfaget er bestemt af en række målformuleringer, kompetence og videns- og færdighedsmål, som du skal arbejde med i løbet af praktikken.

I kompetencemålet står følgende overordnede mål/dimensioner i praktikken:

  • Den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod lærerens arbejde med elever
  • Den analytiske dimension, der retter sig mod at kunne undersøge egen og andres praksis.

Praktik sammenbinder læreruddannelsens fag og den studerendes arbejde på praktikskolen.

Der er mødepligt til praktikken og praktikken afsluttes med en kompetencemålsprøve med ekstern censor.

Den praktikansvarlige på Institut for Skole og Læring finder praktikskolerne til jer på baggrund af udfyldte praktiktilmeldingsskemaer.

Praktikken ligger som udgangspunkt på 5 semester.

Pris på meritlærer-uddannelsen

Dansk og matematik i alt kr. 17.600
4 moduler. pr. modul kr. 4.400,-.
I alt kr. 17.600,-

Pædagogik og Lærerfaglighed i alt kr. 17.600
4 moduler. pr. modul kr. 4.400,-
I alt kr. 17.600,-

Andre fag i alt kr. 13.200
3 moduler. pr. modul kr. 4.400,-
I alt kr. 13.200,-

Praktik kr. 6.300,-

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Ikke inkluderet i prisen
Undervisningsmaterialer, kopier, print, studieture, frivillige kurser mm.

Kontakt

Har du spørgsmål, der omhandler praktik, skal du kontakte: