Genveje


Anne WernerAnne Werner

Anne er studerende på den 'gamle' læreruddannelse og har derfor fire linjefag, bl.a. biologi og kristendomskundskab/religion. Anne er aktiv i Kultus, seminariets festudvalg. Med sine 24 år har Anne også både rejst og arbejdet som lærervikar og pædagogmedhjælper før studiestart.

Hvorfor læse til lærer?
Det spørgsmål blev jeg ofte stillet, da jeg startede på seminariet. Lærerhvervet var i kraftig modvind, så hvorfor vælge dette job? Lige så længe jeg kan huske, har jeg godt kunnet tænke mig at være lærer, men det tog 2 års rejse ud i verden, og forskellige jobs, før jeg søgte ind på seminariet. I dag er jeg helt sikker på, at jeg skal ud og være lærer, måske ikke for altid, men det må tiden vise. For mig er arbejdet som lærer både udfordrende personligt og fagligt. Det er et dynamisk job, hvor du skal være medspillende modspiller, og kompetencer som kreativitet, nytænkning, alsidighed og lederskab er helt centrale og bliver konstant testet. I arbejdet med mennesker er to dage ikke ens, de elever vi møder i folkeskolen kommer fra vidt forskellige baggrunde og forudsætninger, men de er de kommende generationer, og vi får mulighed for at præge dem.       

Læreruddannelserne Metropol - derfor
Mit valg stod mellem Læreruddannelserne Metropol og Læreruddannelsen Zahle. Valget faldt på Metropol af flere grunde: Strukturen med blokdage, hvor der kun undervises i ét fag om dagen. Koordineringen af studieordningen, således at der max går 1. år fra, at et linjefag er afsluttet, til du skal undervise i faget, var også en årsag, og seminariet var førende indenfor it-området.

Som studerende på Læreruddannelserne Metropol er det muligt at kombinere studiet med at rejse ud i verden, opleve andre kulturer og bruge din uddannelse som lærer. I en af praktikperioderne rejste jeg, sammen med en medstuderende, 2 måneder til Indien, hvor vi underviste på en lokal skole i Sydøstindien. Det var en helt unik oplevelse, der gav et andet perspektiv på lærerjobbet. Desuden er det muligt at tage et semester i udlandet som Erasmusstuderende.

Hvordan oplevede du studiestarten, og hvordan er studiemiljøet?
Læreruddannelserne Metropol summer af liv, aktivitet og energiske studerende døgnet rundt. Da jeg første gang trådte ind af døren på seminariet, blev jeg en helt naturlig del af dette. Atmosfæren blandt de studerende er imødekommende og rummelig, og der er plads til at udfolde sit talent og afprøve gode ideer eller nye initiativer. Studiestarten var for mig en tid, hvor nye venskaber, studiegrupper og sammenholdet mellem de andre studerende blev grundlagt. Vi bliver inddelt på stamhold, og dette sammen med introturen i starten af studiet gav med det samme en base og et tilhørsforhold. Introturen var med til at skabe et sammenhold og fællesskab på holdet og med de andre studerende på årgangen.

Det er de studerende, der tegner seminariets profil. Der findes mange forskellige foreninger, der er gode fredagsbarer og fester, der på hver sin måde styrker det sociale liv og giver dig mulighed for at sætte dit præg på seminariet.

Det faglige miljø og særkendet ved læreruddannelsen
Læreruddannelserne Metropol er "kendt" for sin faglighed. Undervisningen er struktureret således, at der veksles mellem teori, praksis, individuelle- og gruppeopgaver, hvor koblingen mellem teori og praksis indgår. En del af underviserne er tidligere folkeskolelærere, hvilket er en stor fordel, da konkrete episoder og erfaringer fra folkeskolen inddrages i undervisningen. I linjefagene er niveauet højt, men vi uddannes til at være lærere, til at være formidlere - så det er koblingen mellem det faglige, de pædagogiske og psykologiske teorier og de didaktiske overvejelser, der gør os til folkeskolelærere.  

Aldersspecialisering
Da jeg skulle vælge linjefag, valgte jeg ud fra interesse og ikke ud fra, hvilket klassetrin jeg ønskede at undervise på. Mine linjefag henvender sig til mellemtrinnet og udskolingen, og det påvirker dermed indirekte mit valg af klassetrin.

Hvad betyder den megen medieomtale af lærerjobbet for dig, og hvilke tanker gør du dig om fremtiden?
Inden jeg startede og lige i starten på seminariet, gik mine overvejelser på, hvorvidt jeg havde lyst til at være lærer i en tid, hvor der var så meget negativ omtale af lærerhvervet og folkeskolen. Selvfølgelig påvirker mediernes omtale mig stadigt, men ikke på samme måde længere. Nu er det i stedet de erfaringer jeg får fra praktikperioderne, og når jeg er i kontakt med andre lærere og elever, der har betydning for mig. Om jeg stadig er lærer om 10 år, ved jeg ikke, men jeg har en del drømme, jeg godt kunne tænke mig at forfølge, om det bliver at rejse til udlandet og undervise eller arbejde med humanitære problemstillinger, arbejde med børn og unge med specielle behov, læse videre på DPU eller noget helt andet, vil fremtiden vise.