Genveje


Simon BaudtlerSimon Baudtler

Simon gik på Viborg Handelsskole, så valg af læreruddannelsen lå ikke umiddelbart i kortene. Efter handelsskolen fik Simon job på en skole for børn med indlæringsvanskeligheder, og det priser han sig lykkelig for i dag. Simon har også rejst i fire måneder i Asien og er 24 år.
Dansk og specialpædagogik er to af Simons linjefag.

Hvorfor læse til lærer og hvorfor på Frederiksberg?
Jeg valgte denne uddannelse, fordi jeg elsker at arbejde med børn. Dertil kommer, at jeg tror det kan gøres meget bedre, end det bliver gjort nu, uden at skulle forklejne nogen. Og en uddannelse som denne giver unægtelig indsigt i, hvad der er godt nu, og hvad der kan gøres bedre i fremtiden, så vi kan få verdens bedste folkeskole.

Jeg valgte Læreruddannelserne Metropol, da jeg havde hørt utrolig mange gode ting om stedet, og jeg kan kun tilslutte mig de holdninger efter at være startet her. Der er et fedt netværk mellem de studerende på de forskellige årgange, og der er altid nogen, der har gang i noget på seminariet - på den ene eller den anden måde.

Hvordan oplevede du studiestarten, og hvordan er studiemiljøet?
Min studiestart var præget af en god portion nervøsitet med nyt studium, ny by og helt nye mennesker. Men nervøsiteten forsvandt hurtigt, da jeg opdagede, at folk her er så cool og meget imødekommende. Der bliver sørget for én, og hvis der er problemer med et eller andet, så er folk meget venlige og vil gerne hjælpe. Det er altid muligt at komme ind på seminariet, undtagen nytårsaften, og det bevirker, at der altid er et sted at samles, hvis man som gruppe eller som singlestuderende skal forberede sig til sin undervisning eller skrive opgave. Computere (som dog kunne klare en upgrade), printere, scannere, osv. er altid til rådighed, hvilket er virkelig lækkert og med til at skabe gode studierammer.

Hvordan vil du beskrive det faglige miljø?
Det faglige miljø fungerer fint. På biblioteket kan man oftest finde de bøger, som bruges i praktikken og undervisningen. Derudover findes de artikler, som man bruger til undervisningen i digitalform, så hvis man har det med at smide ting væk - som jeg har - så er det utrolig nemt at have alt samlet ét sted, nemlig på computeren.

På læreruddannelsen er der meget gruppearbejde, hvilket er vigtigt i forhold til det kommende lærerjob. Folkeskolens lærere arbejder meget i teams, og det er derfor vigtigt allerede fra starten af uddannelsen at integrere denne måde at arbejde på. Der bliver fokuseret meget på helheden som team, og det er med til at skabe den fælles linje, som der er brug for. Jeg så gerne, at man i større omfang også inddragede SFO'er, ungdomsklubber, fodboldklubben eller håndboldklubben (eller hvad de unge nu måtte lave).  

Aldersspecialisering
Min aldersspecialisering er udskolingen, altså elever fra 6. klasse og op. Det var et rigtig træls valg at tage, da jeg holder meget af de helt små juniors. Og ifølge den nye læreruddannelseslov, så skal man vælge aldersspecialisering, for man kan jo ikke være lærer for både en 1. og en 9. klasse.... Eller kan man? Det mener hovederne bag loven i hvert fald ikke. Men valget faldt på de "gamle" elever i skolen, og nu vil tiden så vise, om det var det rigtige valg. I bund og grund kunne det ligeså vel have været de små elever, jeg havde valgt.
 
Hvilke tanker gør du dig om den megen medieomtale af lærerjobbet og folkeskolen? 
Jeg synes, det er helt fantastisk, at der er så meget fokus på lærerjobbet og folkeskolen. Det er ikke mange uddannelser og jobs, som har så meget fokus i medierne som folkeskolen, og det skal udnyttes. Medierne er jo fantastiske til at få trumfet noget igennem på Borgen, og så længe der bliver skrevet side op og side ned om, hvor ringe forholdene er på mange skoler, hvor ringe lærerne er uddannede i it, hvordan mobning bliver mere og mere udbredt, hvor utilstrækkelige undervisningsmaterialerne er, osv. - så vil der ske forbedringer, håber jeg.
Jeg tror ikke, vi endnu har nået grænsen for den ringe standard, så når politikerne bliver ved med at udskyde forbedringerne, bliver det en dyr omgang, når folkeskolen skal "laves om".