Genveje


Sören RäppleSören Räpple

Sören har en naturfaglig profil med natur/teknik, men vil også læse tysk og materiel design som linjefag. Sören er 30 år, går på første årgang og har en fortid som anlægsgartner og naver i Europa.
Et tidligere studium på universitetet i Bremen har Sören også prøvet kræfter med, men er mere tiltalt af undervisning af elever, bl.a. gennem erfaring som lærervikar.

Hvorfor læse til lærer?
Jeg valgte at læse til lærer, både fordi jeg gerne vil være med til at skabe en positiv udvikling hos børn, og fordi jeg elsker naturens mangfoldighed og alle de stille mirakler, naturen udgør. Gennem faget natur/teknik kan jeg kombinere de to elementer. Det er utrolig meningsgivende for mig at være med til at sætte præg på elevernes forståelse af naturen og verden.

Hvorfor læse på Læreruddannelserne Metropol?
Jeg valgte bl.a. Læreruddannelserne Metropol, fordi jeg her kan læse linjefaget "materiel design", som også har min store interesse. Tysk bliver mit tredje linjefag.

Jeg besøgte seminariet, før jeg sendte min KOT-ansøgning afsted. Her talte jeg med studerende, med studiekontoret og studievejledning og jeg overværede en forelæsning. Der herskede en fremadrettet, arbejdsom og rolig atmosfære, som overbeviste mig. Så Læreruddannelserne Metropol blev min første prioritet.

Hvordan oplevede du studiestarten, og hvordan er studiemiljøet?
Jeg var overvældet af den varme velkomst, som gjorde, at jeg følte mig velkommen fra første sekund. I introduktionsugen og den første studietid havde vi engagerede og søde introvejledere, der virkelig brændte for "deres nye". Studiemiljøets bredde tilgodeser den enkeltes forskellige interesser - lige fra et stort sportstilbud til kunst, kor, musical, poesiforening samt frivillige kurser og forelæsninger.

S-linjen er jeg også glad for. På S-linjen mødes vi på et fast hold én time før undervisningen for at dyrke sport sammen.

Hvordan vil du beskrive det faglige miljø, og hvad er læreruddannelsens særkende?
Vi har kompetente og engagerede lektorer. Undervisningen anskueliggør de mange formidlingsmetoder, man kan benytte. Yderligere får vi megen inspiration til selvstudier og fordybning. Undervisningen er meget praksisorienteret. Der bliver selvfølgelig lagt vægt på fagligheden, men lige så vigtig er måden, man formidler den på.

Hvad nytter din videnskabelige forståelse af fotosyntesen, hvis du ikke har øvet dig i at forklare den til en 4. klasse? Det er i denne dimension, at læreruddannelsen adskiller sig fra andre uddannelser.

Aldersspecialisering
Min første aldersspecialisering er indskoling, fordi jeg vil være natur/teknik-lærer. Med materiel design vil jeg kunne undervise på mellemtrinnet og med tysk i udskolingen. Den kombination passer mine interesser og styrker - andre vil måske finde det utaktisk.

Hvilke tanker gør du dig om den megen medieomtale af lærerjobbet og folkeskolen?
Jeg har ikke valgt at læse til folkeskolelærer på grund af medieomtalen, men fordi uddannelsen passer til mig. Selvfølgelig er det et godt job - og fremtidsperspektiv for mig, at der vil komme til at mangle uddannede lærere - men denne kendsgerning kan det danske samfund ikke være stolt af. Forældre og elever har jo krav på kompetente lærere.

Den del af medieomtalen, der er kritisk overfor opdelingen af læreruddannelsen i ind- og udskoling er jeg enig i. Jeg mener, det kan føre til en for snæver specialisering i linjefagsvalget og derved måske svække rummeligheden i folkeskolen, som er meget vigtig.