Genveje


Om uddannelsenOm uddannelsen

Uddannelsen tilrettelægges efter den enkeltes forudsætninger med en varighed på 3 - 3 1/2 år. Den kan også læses som deltidsuddannelse over en længere periode.

Meritlæreruddannelsen er en erhvervsrettet, videregående uddannelse, som udbydes under "Lov om Åben Uddannelse".

I henhold til ”Lov om åben uddannelse” må meritlæreruddannelsen tilrettelægges med højest ét år på fuld tid. Den resterende del af uddannelsen skal tilrettelægges som deltidsuddannelse.

Undervisningen er generelt tilrettelagt således, at de studerende har højest ét fag om dagen i løbet af ugen. Undervisningen er skemalagt til at ligge indenfor tidsrummet kl. 8-17.

Læs studieordningen for Læreruddannelsen

Uddannelsesforløb

Studieforløbene vil være meget individuelt tilrettelagt, idet ansøgere til meritlæreruddannelsen kommer med meget forskellig baggrunde, ønsker til studiet, hensyn til erhvervsarbejde, familie mv.

Læs om optagelseskravene til meritlæreruddannelsen

Da der derfor i princippet er lige så mange studieplaner, som der er studerende, vil du i et lille omfang kunne komme ud for, at der i enkelte situationer kan være sammenfaldne aktiviteter. Dette gør sig specielt gældende, hvis du læser dit ene undervisningsfag på et hold på den ordinære læreruddannelse og det andet på et merithold.

Uddannelsens opbygning

Meritlæreruddannelsen har et omfang af 150 ECTS, hvoraf kun et enkelt år må være på fuld tid dvs. 60 ECTS.

Uddannelsen bygges op af:

 • 2-3 undervisningsfag – vælges 2 skal der yderligere vælges 3 valgmoduler, hvor man specialiserer sig inden for de 2 valgte undervisningsfag
  • Dansk og matematik – 4 moduler – 40 ECTS
  • Billedkunst, biologi, engelsk, fysik/kemi, geografi, historie, håndværk og design, idræt, kristendomskundskab/religion, musik, natur/teknik, samfundsfag, tysk – 3

   moduler – 30 ECTS

 • Pædagogik og Lærerfaglighed – 4 moduler – 40 ECTS
  • LG2: Lærerens tilrettelæggelse af undervisningen
  • LG4: Elevens læring og udvikling
  • LG5X: Inklusion, specialpædagogik og undervisning af tosprogede elever
  • LG6: Den professionelle lærer
 • Praktik – 6 uger – 10 ECTS

Se vores undervisningsfag og valgmoduler

Pris på meritlærer-uddannelsen

Dansk og matematik i alt kr. 17.600
4 moduler. pr. modul kr. 4.400,-.
I alt kr. 17.600,-

Pædagogik og Lærerfaglighed i alt kr. 17.600
4 moduler. pr. modul kr. 4.400,-
I alt kr. 17.600,-

Andre fag i alt kr. 13.200
3 moduler. pr. modul kr. 4.400,-
I alt kr. 13.200,-

Praktik kr. 6.300,-

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Ikke inkluderet i prisen
Undervisningsmaterialer, kopier, print, studieture, frivillige kurser mm.

Kontakt

Administration 
Anne David Koue
andk@phmetropol.dk 
Tlf.: 5138 0293

Ditte Stigaard
dist@phmetropol.dk
Tlf.: 5138 0397