Genveje


Annette BuckAnnette Buck

Uddannelse:  Ergoterapeut (1988), Ba. natur- og kulturformidling (2009), Master i Oplevelsesledelse (2013)
Alder: 51
Beskæftigelse: Frivilligkoordinator i Nationalpark Thy

Hvorfor valgte du at blive natur- og kulturformidler?
I en del år arbejdede jeg som selvstændig med genoptræning af blivende fysisk handicappede mennesker. Til hest. På ryggen af hesten gik turen ud i terrænet, som en ekstra træning for rytteren. Men langt hen ad vejen var udbyttet også en god og velkommen naturoplevelse for mennesker med begrænset bevægelsesfrihed.

På den måde havde jeg i mange år arbejdet med den gode oplevelse. Selvfølgelig naturoplevelsen, men også i det hele taget, at gøre det til en god oplevelse at vove at komme op på hesten for første gang og ende med at blive rytter, trods et handicap. Da man i 2005 begyndte at tale om at etablere nationalpark i min egn, Thy, blev jeg inspireret til at tage et karriereskift, igen med den gode oplevelse som det centrale, men manglede kompetencerne. Det faldt sammen med opstart af en helt ny uddannelse i natur- og kulturformidling. Perfekt.

Jeg blev inspireret til at tage et karriereskift, igen med den gode oplevelse som det centrale, men manglede kompetencerne 

Det var altså ret målrettet mod Nationalpark Thy og alle projekter under uddannelsen var inden for den ramme. Praktikperioden var jeg i Naturstyrelsen Thy, da nationalparken ikke var etableret endnu. Men en ansættelse i nationalparken var naturligvis ikke sikret af den grund, og jeg havde også i tankerne, at det kunne blive til en virksomhed med natur- og kulturformidling, arrangementer eller rejser til Nationalpark Thy. Jeg blev uddannet i 2009 på det første hold natur- og kulturformidlere.

Hvad arbejder du med?
Udvikling af projekter i nationalparken i samarbejde med lokale frivillige ildsjæle, hvoraf en meget stor del fungerer som Frivillige Nationalparkværter. Værterne tager imod og informerer gæsterne i nationalparken i et informationshus, arrangerer ture og f.eks. familieaktivitetsdage ved strand og skov. En stor del af arbejdet er uddannelse af værterne, så de er klædt godt på som værter, formidlere og har stor og aktuel viden om nationalparken.

Udarbejdelse af informationsmateriale og artikler om nationalparken er også en af mine spændende arbejdsopgaver. Ligesom markedsføringstiltag, deltagelse på messer, årlig frivillig arbejdscamp for unge, naturplejeprojekter og meget andet.

Beskriv en situation, hvor din uddannelse har gjort en forskel i dit arbejde
Jeg fungerer i begrænset omfang selv som formidler over for gæster, men er med uddannelsen til natur- og kulturformidler selv klædt godt på til at udvikle projekter og uddannelse for de Frivillige Nationalparkværter. Ved at være målrettet på fagområde fra starten af uddannelsen gjorde, at jeg havde gjort mig mange tanker om formidlingsmuligheder i en nationalpark, inden jeg begyndte arbejdet her. Det har været en stor fordel for mig, særlig fordi Nationalpark Thy er Danmarks første nationalpark og der var derfor ikke nogen at kikke over skulderen. At det blev frivilligkoordinator, synes måske ikke at være relateret direkte med natur- og kulturformidling, men da en stor del af den frivillige indsats er som vært og ambassadør – og dermed formidler betyder at jeg arbejder med natur- og kulturformidling i ”andet led”.

I arbejdet med drift af informationshuset, markedsføring, informationsmaterialer og kommunikation arbejder jeg sammen med grafikere, oversættere, trykkerier og fotografer. Netop i det arbejde er det uhyre vigtigt at jeg har en forhåndsviden fra uddannelsen om de fagområder, så jeg kan få et godt samarbejde, stille relevante krav til produktet og dermed få tilfredsstillende resultater. Og dejligt nørdet.

Et af de seneste projekter jeg arbejder med, er udviklingen af formidling i et gammelt fyrtårn

Hvad kan du bedst lide ved dit arbejde?
At have mange bolde i luften, samarbejde med mange forskellige mennesker og lade sig inspirere af det, og få det til at lykkes. Et af de seneste projekter jeg arbejder med, er udviklingen af formidling i et gammelt fyrtårn og fyrpassernes boliger i samarbejde med naturstyrelse, museum og nye Frivillige Fyrværter – et helt vildt spændende projekt, hvor fokus skal holdes på de stedbundne natur- og kulturkvaliteter.  

Hvor arbejder du om 10 år?
Jeg arbejder i Nationalpark Thy.