Genveje


PraktikPraktik

I femte semester skal du i praktik. Det er i starten af tredje år.

Du vælger selv praktiksted. Bemærk at det også kan være i udlandet. Se eksempler på praktiksteder

Du er selv ansvarlig for valget af praktiksted

Vi hjælper med råd og vejledning med hensyn til  valget af praktiksted. Men du er selv ansvarlig for at finde det for dig mest attraktive praktiksted. Vi skal godkende dit valg af praktiksted.

På praktikstedet er du tilknyttet en praktikvejleder. Du følger igennem dit praktikforløb praktikstedets administration, ledelse og drift. Et kort studieophold (maksimalt 4 uger) i en anden virksomhedstype kan aftales.

Målrettet kompetenceopbygning

Virksomhederne efterspørger både dine faglige og dine personlige kompetencer som fx holdninger, fleksibilitet, samarbejdsevne og værdisæt. I uddannelsen tager vi den udfordring alvorligt. Gennem individuel vejledning, projekt- og gruppearbejde, personlige målsætninger, logbog og evaluering sætter vi fokus på dig som person, på din indsats og på din optræden.

Praktikken har stor værdi i din uddannelse og kan også betyde direkte adgang til dit første job. I praktikken:

  • afprøver du teori i praksis
  • får du inspiration fra praksis
  • samarbejder du med praktikvejleder og andre
  • lærer du praktisk ledelse
  • får du udviklet din selvstændighed
  • opbygger og udvider du dit netværk
  • løser du konkrete problemer
  • udarbejder du projekter og lærer at lede dem
​Se mere på skovskolens praktikportal

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, så kontakt studielederen.