Genveje


BachelorprojektBachelorprojekt

I dit sjette semester, og som grundlag for den afsluttende prøve, skal du udarbejde en bacheloropgave på mellem 20 og 25 sider.

Bacheloropgaven kan ud over den skriftlige formidling indeholde/suppleres med andre formidlingsformer.

Arbejdet med bachelorprojektet bliver indledt med en optakt med fælles oplæg efterfulgt af udarbejdelse af problemformulering. Denne problemformulering skal godkendes af den vejleder, som du får tilknyttet. Vejlederen er desuden eksaminator ved den afsluttende prøve. 

Du arbejder under vejledning med bachelorprojektet i mindst 12 uger, inkl. den afsluttende prøve.

natur og kulturformidler studerende i marken

Valgfag

Som en del af dit bachelorprojekt kan du vælge at inddrage cases - også kaldet valgfag. Læs mere om valgfag.