Genveje


FagFag

På uddannelsen vil du beskæftige dig med en række fag som f.eks. naturformidling, kulturformidling og kommunikation.

Natur og kulturformidler i skoven

Læs mere om fagene

 • Naturformidling

  Her lærer du at reflektere over samspil mellem mennesker og natur, i forhold til naturforståelse og natursyn, økologi, naturforvaltning og naturformidling. Desuden får du indsigt i betydningen af naturoplevelser og aktiviteter i naturen i forhold til mental og fysisk sundhed.

 • Kulturformidling

  Du får viden om forskellige kulturelle udtryksformer, æstetik, kunst og design. Og du får kulturforståelse, herunder forståelse af kulturarv, kulturhistorie, fremmede kulturer og moderne kulturelle udviklingstendenser.

 • Kommunikation og formidlingsformer

  Du får viden om:

  • Mundtlig formidling (kropssprog, retoriske virkemidler mv) og storytelling
  • Produkttyper og købsprocesser
  • Målgrupper, markedsanalyse og fastsættelse af mål for kommunikationen
  • Kommunikationsplanlægning, herunder indhold og medievalg
  • Grundlæggende journalistiske færdigheder
  • Webdesign, at skrive til nettet, brugervenlighed og brugertest
  • Grafisk design, fotografi og videoformidling
  • Professionel brug af sociale medier
 • Interkulturel kommunikation med udgangspunkt i tysk eller engelsk

  Du får bla.:

  • Viden om kulturteori og kulturanalyse
  • Teoretisk og praktisk viden om kommunikativ kompetence når målgruppen sprogligt har engelsk eller tysk baggrund
  • Teoretisk viden om kulturmøder og forståelse for andre kulturer samt viden om sproget som kulturbærer
  • Bevidsthed om egen kultur, værdier og identitet
  • Kendskab til målgruppeundersøgelser med relevans for dansk oplevelsesøkonomi
  • Kendskab til retorik og formidlingsstrategier til forskellige turistgrupper
  • Mulighed for at erhverve praktisk erfaring "on location" med formidling til målgrupper, der sprogligt har engelsk eller tysk som baggrund
 • Oplevelsesøkonomi og innovation

  Du får

  • viden om praksis og metode i oplevelseserhverv
  • evne til kritisk og konstruktivt at analysere og reflektere over anvendelse af teori og metode i oplevelseserhverv
  • viden om oplevelsesøkonomi
  • indblik i kreative erhverv, oplevelseserhverv og oplevelsesdimensioner i øvrige erhverv i både offentligt og privat regi samt internationale forhold af betydning for oplevelsesøkonomi
  • viden om oplevelsers struktur i relation til begreber som erfaring, læring, udvikling og bevidsthedsdannelse
  • viden om samspillet mellem kultur og erhverv, offentlig og privat virksomhed, samt organisering af netværk i oplevelseserhverv
  • viden om projektstyring og projektudvikling
  • viden om fundraising i forhold til projekter
  • viden om iværksætteri og entreprenørskab
  • viden om markedsforhold i relation til oplevelseserhverv
  • viden om økonomi i relation til iværksætteri
  • viden om innovation og innovationsprocesser, herunder kendskab til kreative udviklingsværktøjer.

Valgfag

Som en del af dit bachelorprojekt kan du vælge at inddrage cases - også kaldet valgfag. Læs mere om valgfag.