Genveje


Økonomi under uddannelsenØkonomi under uddannelsen

Natur- og kulturformidleruddannelsen er SU-berettiget

SU og lån

Går du på én af Metropols uddannelser, har du mulighed for at søge om SU og SU-lån. Som natur- og kulturformidlerstuderende er du SU-berettiget gennem hele uddannelsen.

Du kan søge SU og finde de aktuelle satser på www.su.dk. Du skal bruge NemID for at søge. Har du brug for yderligere hjælp, er du velkommen til at kontakte Metropols SU-vejledning.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Hvis du har funktionsnedsættelser, der medfører, at du ikke forventes at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre studerende er der også mulighed for at få specialpædagogisk støtte (SPS).

Copydan

Hvis du ønsker adgang til scannet og kopieret undervisningsmateriale, skal du betale 1.500 kr. i CopyDan-afgift. Beløbet dækker hele din studietid. Beløbet kan også betales i rater á 500 kr. pr. år.