Genveje


UndervisningsformerUndervisningsformer

På Natur- og kulturformidleruddannelsen får du undervisning på forskellige måder:

  • klasseundervisning
  • forelæsninger
  • workshops
  • vejledning
  • virksomhedsbesøg
  • praktik

Der er selvfølgelig også en del hjemmearbejde og egen indsamling af relevant viden.

Prøver

Du skal til prøve efter hvert semester. Prøverne bedømmes ud fra 7-trinsskalaen eller ud fra vurderingen "godkendt/ikke godkendt".

Du skal have godkendt hvert semesters modulopgaver for at blive indstillet til semestrets prøver.

I uddannelsen indgår 4 eksterne prøver og 2 interne prøver. For at gennemføre uddannelsen skal du bestå alle de 4 eksterne prøver og opnå bedømmelsen "godkendt" i de 2 interne prøver.

Fag

På uddannelsen vil du beskæftige dig med en række fag som f.eks. naturformidling, kulturformidling og kommunikation. Læs mere om de enkelte fag.