Genveje


Ernæring og Sundheds StudenterrådErnæring og Sundheds Studenterråd

Ernæring og Sundheds Studenterråd (ESSR) er bindeledet mellem de studerende og ledelsen på Ernæring og Sundhed på Metropol.

Vi vil optimere kommunikation med ledelsen og fungere som de studerendes stemme. Herigennem varetager vi de studerendes interesser, og på den måde forbedrer vi vilkårene for alle studerende på ernæring og sundhed på Metropol.

ESSR har givet mig erfaring og derigennem selvtillid i forhold til egne evner og jeg føler mig bedre klædt på til erhvervslivet.

Anne Mette, menigt medlem af ESSR

Vi præger samtidig de studerendes uddannelsesforløb gennem relevante studieaktiviteter.

Sammensætning

ESSR består af frivillige studerende, der fungerer som repræsentanter for ernæring og sundhed på Metropol.

Følg os på Facebook

Du kan følge rådets arbejde på ESSR's Facebook-side.

Ernærings og Sundhedsstudenterrådet består af:

  • Formand: Louise Grods Hansen
  • Næstformand: Michelle Rahbek Christensen
  • Kasserer: Caroline Krebs Bunckenburg

Kontakt til ESSR kan ske via ESSR's fælles postkasse: ESSR1@phmetropol.dk

Find os på Facebook

Find os på Facebook