Genveje


Forskning og udviklingForskning og udvikling

På Metropol findes der to forsknings- og udviklingsmiljøer inden for ernæring. Her udvikler og omsætter miljøerne den nyeste viden sammen med praksis inden for centrale fokusområder i professionerne.

Læs mere om vores forskellige forsknings- og udviklingsprojekter på ernæringsområdet.

Vores forsknings- og udviklingsprojekter bidrager til løsningen af de sundheds- og ernæringsmæssige problemstillinger vi står overfor i dagens samfund, og vi har fokus på det tværfaglige samarbejde i anskuelsen af  problemstillingerne. 

På den ene side skal der således faktuel ernæringsfaglig viden til fx at vurdere, hvorledes forskellige næringsstoffer indvirker på menneskets funktionsevne. På den anden side er en samfundsmæssig og humanistisk viden en styrke til at formidle denne viden til forskellige samfundsgrupper og til at kunne forstå menneskers bevæggrunde for at spise eller ikke spise som de gør. Kostvejledning og organisation af større køkkener er andre centrale aspekter af forsknings- og udviklingsarbejdet, som har behov for tværfaglige tilgange.

Den viden og de erfaringer, underviserne får gennem deres deltagelse i forskellige projekter, bliver anvendt og nuanceret i undervisningen på ernærings- og sundhedsuddannelsen. 

Find ekspert inden for ernæring

Metropol har eksperter inden for sundhed, ernæring, pædagogik og skole, ledelse og administration, socialt arbejde og teknologi.