Genveje


Job og karriereJob og karriere

Ved dit valg af studieretning, praktik, valgfrie elementer og evt. toning kan du præge din uddannelse i den retning, du ønsker og specialisere dig hen mod den karriere du ønsker.


Som studerende på studieretningen Fødevarer og ledelse udvikler den studerende kompetencer til bl.a. at arbejde innovativt og udviklingsorienteret med sunde, sikre og bæredygtige måltider og fødevareprodukter i et produktions- og ledelsesperspektiv.

På studieretningen Fødevarer og ledelse, vil du ofte finde beskæftigelse inden for et felt, der bredt dækker ledelse og drift ved produktion af måltider til mange samt udvikling og drift af fødevarekoncepter og –produkter. 

Eksempler på beskæftigelse kan være:

 • Ernærings- og måltidsansvarlig – hvor du arbejder med sunde og velsmagende måltider til forskellige målgrupper 
 • Produkt-, koncept- og serviceudvikler – hvor du skaber produkter og services med sans for mad og målgrupper
 • Konsulent inden for måltider og sundhed – hvor du analyserer, formidler og rådgiver i praksis, som selvstændig eller i en virksomhed 
 • Projektleder og eventmanager – hvor du bruger dine kompetencer inden for projektarbejde
 • Arbejdsmiljø- og miljøansvarlig – hvor du gør en forskel i folks hverdag og i verden 
 • Leder/koordinator i catering og food servicevirksomhed – hvor du har styr på både æstetik og effektivitet i måltidsproduktion
 • Beskæftigelse inden for hygiejnestyring – hvor du arbejder med at sikre de sunde måltider 
 • Facility service manager – hvor du arbejder med ledelse af serviceydelser med sans for mennesker og tendenser

​Læs mere om optagelse

  

På studieretningen Sundhedsfremme og Diætetik er der to toninger; Sundhedsfremme og Forebyggelse og Klinisk diætetik, hvoraf den sidste har begrænset optag.

Sundhedsfremme og Forebyggelse

Som studerende på studieretningen Sundhedsfremme og Diætetik med toningen Sundhedsfremme og Forebyggelse vil fokus være på at opnå viden og kompetencer til at kunne fremme borgernes sundhed gennem pædagogiske og formidlingsmæssige praksisser med udgangspunkt i viden om ernæring, mad, måltider og fysisk aktivitet. Der arbejdes tværvidenskabeligt med fag som sociologi, pædagogik, psykologi, kommunikation, ernæring og fysisk aktivitet i forhold til at løfte denne opgave. 

Efter endt uddannelse vil man som professionsbachelor i Ernæring og sundhed med toningen Sundhedsfremme og Forebyggelse fx kunne arbejde med:

Undervisning og pædagogisk arbejde i relation til sundhedsfremmende aktiviteter for forskellige målgrupper såsom børn, unge, voksne, ældre og udsatte grupper. Det kan være på højskoler, idrætsskoler, produktionsskoler, virksomheder og i diverse institutioner mm. 
Kost/diæt- og motionsvejledning for klienter, borgere, idrætsudøvere, ansatte i forskellige regier såsom privat, kommunalt, idrætsorganisationer, sundhedscentre mm.

Eksempler på beskæftigelse kan være:

 • Sundhedsfaglig medarbejder i offentlige og private virksomheder
 • Motions- og ernæringsvejleder
 • Underviser
 • Selvstændig sundhedsfremmende og forebyggende medarbejder i fx et sundhedscenter
 • Kost- og ernæringsansvarlig i offentlig institution

Klinisk diætetik (begrænset antal pladser)

Som studerende på studieretningen Sundhedsfremme og Diætetik med toningen Klinisk diætetik vil fokus være på at opnå viden og kompetencer til at arbejde med forebyggelse og behandling af sygdom gennem diætetisk vejledning, herunder ernæringsterapi. Der arbejdes tværvidenskabeligt med fag som sociologi, pædagogik, psykologi, kommunikation, ernæring, sygdomslære og farmakologi. 

Studieretningen klinisk diætetik er den eneste af de to toninger, hvor der er et begrænset antal studiepladser. Læs mere om det her Optagelse på Klinisk Diætetik. 
Med denne studieretning vil du ofte finde beskæftigelse inden for sygehusvæsenet eller i det kommunale sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejde.

Eksempler på beskæftigelse kan være:

 • Klinisk diætist ansat på sygehus eller i lægepraksis 
 • Selvstændig sundhedsfremmende og forebyggende medarbejder i fx et sundhedscenter 
 • Ernæringskonsulent for kliniske produkter i medicinalfirmaer

​Læs mere om optagelse på Klinisk diætetik