Genveje


Hvad kan jeg blive?Hvad kan jeg blive?

Lær mere om uddannelsen gennem de fire dimittender, der her fortæller om deres arbejde.

 

Dimittend Trine

Trine Kroer Møller

Køkkenleder hos Send Flere Krydderier

”I jobbet er det primært den daglige drift af køkkenet, jeg tager mig af. Planlægning af ugens menu for både caféen og catering ud af huset, bestilling af varer,  samt planlægning af arbejdsfordeling mellem medarbejdere og praktikanter. 
Det er et meget alsidigt job, hvor jeg både bruger den køkkenfaglige del af min uddannelse, men også den mere pædagogiske del i selve opkvalificeringen af de praktikanter vi har i caféen.”


Dimittend Georgie 
Georgie Maria Salanson Børsting

Projektmedarbejder i Madkulturen

”I dag arbejder jeg som projektmedarbejder i Madkulturen. Her arbejder jeg med projektstyring af bl.a. DM i madkundskab, teamledelse og motivation af medarbejdere, udvikling af undervisningsmaterialer til madkundskab, afvikling af events og kurser og kulinarisk vejledning. 
Alt sammen med et fokus om at øge livskvaliteten hos de mennesker jeg møder.”


Dimittend Ida
Ida Kirstine Jensen

Klinisk Diætist på Bispebjerg Hospital

”Jeg arbejder bl.a. med vægttab og kostplanlægning for de svært overvægtige patienter på Sårafdelingen, og ernæringsterapi og planer for administrering af sondeernæring på lungemedicinsk og geriatrisk, hvor patienterne ofte er undervægtige og i ernæringsmæssig risiko.
Derudover skal jeg undervise patienter, pårørende og personale, hvor jeg trækker på den erfaring jeg har fået under studiet og praktikkerne, hvor vi ofte skulle fortolke et emne og formidle det for hinanden.”


Dimittend Jakob

Jakob Hvidsten Ørstrup
Selvstændig, Ø&KO

”Jeg driver til hverdag Ø&KO, hvor vi beskæftiger os med Mad, Mennesker & Kærlighed. Det gør vi ved at udbyde kogeskoler, foredrag, workshops, konsulentbistand, produktudvikling…. Stort set alt hvad der i vores øjne giver mening i forhold til kampen om at give bedre viden og råvarer i køkkenerne, hvad end det er i det private hjem eller i professionelt regi!
Vi har altid gang i flere projekter i Ø&KO. Blandt andet er vi ved at oprette et madhus sammen med Mellemfolkeligt Samvirke. Her skal deres 100% vegetariske kantine bl.a. driftes af udsatte unge. Nå ja, så har vi da også oprettet et lille firma der laver økologiske færdigretter på abonnementsordning, indtil videre i Furesø Kommune.”