Genveje


Optagelse på Klinisk diætetikOptagelse på Klinisk diætetik

Der er et begrænset antal studiepladser på toningen Klinisk diætetik, og pladserne bliver fordelt på baggrund af karaktergennemsnit.

Klinisk diætetik er den eneste af de to toninger og to studieretninger på professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed, hvor der er et begrænset antal studiepladser. Det betyder, at man som studerende ikke er garanteret en plads på denne toning.

Læs mere om toningen klinisk diætetik.

Karaktergennemsnit er afgørende

Studerende bliver optaget på studieretningen efter en fast procedure, hvor karaktergennemsnit fra eksterne og interne prøver på uddannelsens første del bruges til besættelse af de 10 studiepladser, der hvert semester er på studieretningen klinisk diætetik. Der er ca. 20-25 ansøgere per semester.

Følgende er de nyreviderede kriterier for udvælgelse til Klinisk diætetik, gældende fra forårssemestret 2018:

Optagelseskravene til klinisk diætetik er højeste karakter blandt ansøgerne - og vurderes i prioriteret rækkefølge som følger:

 1. Gennemsnit af karakterer på følgende delprøver fra 3. og 4. semester med tilhørende vægtning:
  • Delprøve 3a med vægtning 3/10
  • Delprøve 3b med vægtning 3/10
  • Delprøve 3c med vægtning 1/10
  • Delprøve 4b med vægtning 3/10
 2. Karakteren for delprøve 3b
 3. Karakteren for delprøve 3a
 4. Karakteren for delprøve 4b
 5. Gennemsnit af karakterer på 1. og 2. semester
 6. Er der herefter karakterlighed mellem to eller flere studerende er det den, der har de flest korrekte svar i en multiple choice test, hvis spørgsmål dækker semester 1-4 bredt, der optages på klinisk diætetik.