Genveje


PraktikPraktik

I de obligatoriske praktikperioder får du mulighed for at afprøve din viden i praksis. Du møder her dine mulige fremtidige arbejdsgivere og kollegaer.

Der er tre praksis- og praktikperioder, én praksisperiode i starten af uddannelsen og to praktikperioder senere i uddannelsen. Praktikken kan finde sted både i Danmark og i udlandet.

Pædagogisk praktik i starten af uddannelsen

I starten af uddannelsen kommer du i en pædagogisk praktik, hvor du skal opnå øvelse i at identificere, planlægge, gennemføre og evaluere praktisk pædagogisk arbejde - det kan f.eks. være undervisning med udgangspunkt i en given i en ernærings- og sundheds sammenhæng.

To praktikperioder på uddannelsen

Senere på uddannelsen er du i praktik i to perioder, hvor du skal tilegne dig viden om og reflektere over relationen mellem praktisk og teoretisk viden i forhold til din kommende profession. Praktikperioden afsluttes med en praktikkonference, hvor du får lov til at fremlægge dine erfaringer og refleksioner over praktikopholdet.

Praktikportalen

For at gøre det lettere at finde praktikpladser og praktikanter bruger Metropol Praktikportalen

Eksempler på praktiksteder

  • En kommune eller en virksomhed der arbejder med sundhedsfremme
  • En fødevarevirksomhed
  • Et storkøkken
  • En kostvejleder
  • Et servicefirma
  • En daginstitution
  • Et hospital (kliniske diætister)

Kontakt

Fødevarer og ledelse - Lone Ebbeskov Larsen lela@phmetropol.dk 
Sundhedsfremme og diætetik - Lenette Nielsen lnie@phmetropol.dk 

Læs Anne Kathrines, Lines og Kathrines beskrivelser af deres praktikophold.