Genveje


I praktik i Sundhedsafdelingen i Lemvig KommuneI praktik i Sundhedsafdelingen i Lemvig Kommune

Læs her om Kathrines oplevelser, erfaringer og læring fra sit praktikophold i Lemvig Kommune.

På baggrund af en meget alsidig interesse i ernæring og sundhed søgte jeg et praktisksted, hvor jeg kunne få indsigt i det brede sundhedsfremme og forebyggende arbejde. Valget faldt på Sundhedsafdelingen i Lemvig Kommune.

En kommunal sundhedsafdeling så jeg som et oplagt og udbytterigt sted at søge, fordi jeg her kunne få indsigt i og erfaring med dette arbejde og samtidig kunne få mulighed for at få ansvar og byde ind med min viden om sundhed.

Forventninger blev opfyldt

Alle mine forventninger og ønsker til forløbet blev med glæde opfyldt og praktikperioden var for mig en øjenåbner for mulighederne inden for det kommunale sundhedsarbejde.

Jeg har anvendt mine erfaringer fra praktikken i undervisningen og har efterfølgende kunne sætte meget teori i forhold til det konkrete arbejde, jeg har oplevet her. 

Praktikforløbet var meget varierende, og jeg var inddraget i mange forskellige kurser, projekter, møder og initiativer, alle omhandlende sundhed fra forskellige vinkler.

Jeg fulgte bl.a. en vægtstopkursus som er en del af Sundhedsstyrelsens koncept Små Skridt, og jeg fandt det særligt interessant at se, hvordan der kan arbejdes med overvægt, uden at fokus ligger på diæter og store livsstilsomvæltninger. Sideløbende holdt jeg foredrag og aktiviteter for forskellige grupper af borger uden for arbejdsmarkedet omkring kost og livsstilsændring.

Vigtigt at møde borgeren i øjenhøjde

Det var vigtigt for mig, at jeg mødte borgeren i øjenhøjde, således at jeg kunne hjælpe dem til et sundere valg i hverdagen, uden at gøre sundhed til endnu et uopnåeligt mål at skulle leve op til.

Derfor tog jeg udgangspunkt i deres sociale forudsætninger og hverdagsliv og særligt her kom min brede sundhedsfaglige viden i brug og jeg fik indsigt i vigtigheden i at anvende en sundhedspædagogisk tilgang. 

I perioden blev der tilmed arrangeret en sundhedsdag som inspirationskilde for borgernes valg af fritidsaktiviteter, madvaner og generelle livsstil. Det var interessant at arbejde med, hvordan man kan inspirere den almindelige borger til at træffe nye valg i en sundhedsfremmende retning.

Ny energi

Med en masse nye erfaringer og et nyt syn på det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde var jeg klar til den sidste del af mit studie med nyt energi.

Jeg har anvendt mine erfaringer fra praktikken i undervisningen og har efterfølgende kunne sætte meget teori i forhold til det konkrete arbejde jeg har oplevet her. Forløbet har givet mig inspiration til at søge mere viden indenfor den mere humanistiske, sociologiske og samfundsmæssige aspekt af sundhedsproblematikken.

Stud. professionsbachelor i ernæring og sundhed Kathrine Lykke Kirk