Genveje


Tal og faktaTal og fakta

Vores kerneydelse er at uddanne professionsbachelorer i Ernæring og Sundhed.

Fakta om uddannelsen til Professionsbachelor i Ernæring og sundhed

- En mellemlang videregående uddannelse
- 210 ECTS-point
- Varighed: 3 ½ år
- 3 praktikperioder
- Integreret kobling af teori og praksis
- Tværfaglig uddannelse
- Læs den nye studieordning her

Lovgrundlag

retsinformation.dk finder du gældende og historiske bekendtgørelser for uddannelsen. 

Læs her den gældende bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed

Evalueringer og undersøgelser

Vi foretager løbende evalueringer og undersøgelser, heriblandt dimittendundersøgelser, aftagerundersøgelser og studentertilfredshedsundersøgelser.

​Se evalueringer og undersøgelser for uddannelserne her:

Studentertilfredshedsundersøgelser

Dimittendernes vurderinger

Aftagernes vurderinger