Genveje


EvalueringerEvalueringer

På Ernærings- og sundhedsuddannelsen prioriterer vi arbejdet med evaluering og undersøgelser højt for at udvikle kvaliteten af undervisningen og uddannelsen. Vi involverer studerende, dimittender og deres arbejdsgivere.

Ernærings- og sundhedsuddannelsen arbejder systematisk og grundigt med evaluering af uddannelsen som helhed og med de enkelte semestre.

Den løbende kvalitetssikring via evalueringsaktiviteterne er med til at sikre, at uddannelsen kontinuerligt udvikles og tilpasses arbejdsmarkedet på baggrund af feedback fra studerende, dimittender og arbejdsgivere.

Evalueringsaktiviteterne på uddannelsen omfatter evaluering af de enkelte moduler, studentertilfredsheds-undersøgelser, dimittendundersøgelser og aftagerundersøgelser.  

Den løbende evaluering af uddannelsens enkeltdele, foretages via semesterevalueringen som består af en mundtlig midtvejsevaluering og en skriftlig, elektronisk slutevaluering. Processen omkring indhentning af data, bearbejdning og anvendelse kan ses i figuren nedenfor:

Semesterevalueringerne diskuteres løbende i de forskellige underviserteams og den semesteransvarlige underviser udarbejder et refleksionsreferat.
Refleksionsreferater for hvert enkelte semester er tilgængelige for de studerende på intranettet. 

​Se evalueringer og undersøgelser for uddannelsen her

Spørgsmål vedrørende semesterevalueringen kan rettes til lektor Camusa Hatt.

Studieaktiviteter

Læs mere om fordelingen af de forskellige studieaktiviteter på Professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og sundhed

Studieordning

Mere uddybende beskrivelser af modulerne finder du i studieordningen.