Genveje


HistorieHistorie

Uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed hviler på en lang historisk tradition, selv om uddannelsen selvfølgelig har ændret sig meget igennem de sidste 100 år.

Uddannelsen og uddannelsesstedets historie

Professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed hviler på en lang historisk tradition for at beskæftige sig med ernæring, fødevarer og sundhed. Der har i mere end 100 år været undervisning i ernæring og fødevarer på Kultorvet i København.

Uddannelsen har siden sin begyndelse haft praktisk og teoretisk viden om husholdning som sit kerneområde, samtidig med at perspektivet er skiftet med den omgivende verden.

Uddannelsen har sit historiske udspring i Den Suhrske husmoderskole og uddannelsen til husholdningslærerinde.

SUHR'S blev grundlagt af Ingeborg Suhr i 1901 som "Den Suhrske Husmoderskole". Husmoderskolen blev fire år senere i 1905 til et seminarium . Det var en konsekvens af, at flere og flere opgaver begyndte at flytte uden for hjemmene, og der var behov for en mere velfunderet og systematisk viden om det at holde hus.

Uddannelsen har gennem hele sin historie haft praktisk og teoretisk viden om husholdning som sit kerneområde, men perspektivet er skiftet med den omgivende verden.

Forskelligt fokus gennem uddannelsens historie

I 1900-tallets start var målet på den ene side at få gjort gode husmødre ud af borgerdøtre og landbopiger og på den anden at få husholdning anerkendt som et fag på linje med alle andre.

I 1930'erne mærkedes de trange tider, og et af adelsmærkerne for en god husholdningslærerinde var formidlingen af hvordan man kunne få meget ud af lidt. Tidens mantra var "spar og producer".

I efterkrigstiden skiftede fokus, og det blev vigtigt at uddanne i hvordan 1950'ernes husmødre kunne anvende de nye husholdningsmaskiner og bekvemmeligheder.

1970'erne førte et større fokus på samfundsfaglige aspekter med sig og de krav om praktisk erfaring, der tidligere havde været en forudsætning for optagelse på uddannelsen faldt væk.

I 1980'erne blev der sat nye standarder for effektivisering af samfundet, ikke mindst for ernæring, sundhed og service. Uddannelse blev derfor i stadigt højere grad en uddannelse til at kunne drive og fungere i systemer.

Uddannelsens historie er en historie om det danske samfunds udvikling siden begyndelsen af det 20. århundrede. Og derfor er det i høj grad også en historie om hvordan danske kvinder vandt anerkendelse gennem en formaliseret faglighed: ved at få en egentlig uddannelse og blive en fuldgyldig del af arbejdsmarkedet og af demokratiet. Noget, der var utænkeligt, da Ingeborg Suhr blev født i 1871.

Uddannelsens opbygning