Genveje


UddannelsenUddannelsen

Uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed er en 3 ½ årig videregående uddannelse, hvor du kan specialisere dig inden for Fødevarer og ledelse eller Sundhedsfremme og diætetik.

En uddannelse der veksler mellem teori og praksis

Uddannelsen er opbygget af syv semestre, hvoraf de to første semestre udgør en fælles basisdel. Herefter vælger den studerende mellem to studieretninger: Fødevarer og Ledelse eller Sundhedsfremme og Diætetik.

Læs mere om uddannelsens opbygning.

Bemærk, at der ikke er frit optag på studieretningen Klinisk diætetik. Karaktergennemsnit på uddannelsens første moduler anvendes til at besætte studiepladserne. Læs mere om optagelsesproceduren på Klinisk diætetik.

Test teorien af i praksis

Undervejs i dit studie er der gode muligheder for at deltage i spændende forskningsprojekter, hvor du tester teorien af i praksis. Som fx i  Madfællesskaberne