Genveje


UddannelsenUddannelsen

Uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed er en 3 ½ årig videregående uddannelse, hvor du kan specialisere dig inden for Fødevarer og ledelse eller Sundhedsfremme og diætetik.

En uddannelse der veksler mellem teori og praksis

Uddannelsen er opbygget af syv semestre, hvoraf de to første semestre udgør en fælles basisdel. Herefter vælger den studerende mellem to studieretninger: Fødevarer og Ledelse eller Sundhedsfremme og Diætetik.

Læs mere om uddannelsens opbygning.

Bemærk, at der ikke er frit optag på studieretningen Klinisk diætetik. Karaktergennemsnit på uddannelsens første moduler anvendes til at besætte studiepladserne. Læs mere om optagelsesproceduren på Klinisk diætetik.

 

Du skal minimum have 20 ugers praktik i løbet af studiet, og du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt inden for den enkelte studieretning. I løbet af uddannelsen har du mulighed for frit at kunne vælge mellem en række valgfrie elementer både hos os og på andre uddannelsesinstitutioner