Genveje


10 gode argumenter10 gode argumenter

10 gode argumenter for at læse til professionsbachelor i ernæring og sundhed.

1. Uddannelsen har tværfagligt fokus på sundhed og livskvalitet.

2. Uddannelsen giver dig viden om ernæring, fødevarer, adfærd, forbrug og service.

3. Uddannelsen giver dig brede kompetencer inden for formidling, ledelse og kommunikation.

4. Hele uddannelsen har sundhedsfremme som omdrejningspunkt, på individniveau, gruppeniveau, organisationsniveau og ledelsesniveau .

5. Uddannelsen giver dig kompetencer til at skabe meningsfulde ændringer i menneskers liv og levevis.

6. Uddannelsen skaber balance mellem teori og praksis, mellem kost og fysisk aktivitet, mellem fødevarer og hygiejne, mellem måltider og service, mellem arbejde og fritid.

7. Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde med ernæring, mad og diæter i et sociologisk og pædagogisk perspektiv med fokus på sundhedsfremme.

8. Du uddannes til at arbejde med udviklingen af måltids- og fødevarekoncepter ift. både fødevarekvalitet, brugeroplevelse og sundhed.

9. Du arbejder praksisnært og anvendelsesorienteret i forhold til private og offentlige virksomheder.

10. Uddannelsen styrker dig i tværfaglige metoder og samarbejde.