Genveje


Mød en underviserMød en underviser

Mød Jon Fuglsang, som er underviser og vejleder på ernæring og sundhed.Hvad er din arbejdsfunktion på uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed?
Min primære opgave er undervisning og vejledning. Jeg er uddannet sociolog, og underviser derfor de studerende i fag som madsociologi, danskernes forbrugeradfærd og sundhedspædagogik.

 Hør Jon fortælle om uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed

Hvad bliver man når man læser på ernærings- og sundhedsuddannelsen?

En fordom om vores uddannelse er, at man som uddannet herindefra bliver kostvejleder. Men vi har ikke et specifikt jobområde som eksempelvis sygeplejersker eller jordemødre. Overordnet kan man sige at langt størstedelen af vores studerende får job indenfor områderne mad og sundhed. Jobmulighederne kunne være inden for kontrol af fødevarer og hygiejne på restauranter og fødevarevirksomheder, som kostansvarlig i en børneinstitution eller som sundhedsfremmemedarbejder i en privat virksomhed.

Er det muligt at specialisere sig på uddannelsen?
Ja. Efter halvandet år vælger de studerende sig ind på en studieretning. Alle studieretninger beskæftiger sig helt overordnet med ernæring, fødevarer, mad og måltider men med forskelligt fokus.

  • På studieretningen Sundhedsfremme og diætetik arbejder de studerende med sundhedsfremmende ernæring og fysisk aktivitet hos f.eks. gravide, børn eller danskere med anden etnisk baggrund. De studerende dygtiggør sig i, at kunne formidle, kostvejlede og lave træningsprogrammer som er tilpasset målgruppen.
  • På studieretningen Fødevarer og ledelse handler det om at skabe bedre liv for den enkelte og for samfundet gennem arbejde med områder som innovation, ledelse og kommunikation.
  • På studieretningen Klinisk diætetik (begrænset antal pladser) beskæftiger man sig med ernæring til den syge borger. De studerende dygtiggør sig i at kunne formidle og vejlede ud fra patientens livsstil og levevilkår.

Hvad adskiller uddannelsen fra andre ernærings- og sundhedsuddannelser?
Det er helt unikt, at vi beskæftiger os med ernæring og sundhed ud fra forskellige perspektiver. Vi ser ikke kun på maden med fokus på f.eks. fedtindhold og indholdet af vitaminer og mineraler, men ser også på hvilken funktion og betydning et måltid har i en familie, på en arbejdsplads eller på en uddannelsesinstitution.

På uddannelsen sidder de studerende ikke kun med hovedet nede i bøgerne. Der er også undervisning i køkkener og aktiviteter i idrætshallen.

Undervejs i uddannelsen er der flere praktikperioder, hvor de studerende kommer ud og afprøver deres viden. Så kombinationen af undervisning, praktik og de faglige perspektiver er helt unikt for vores uddannelse.

Læs mere om fagene og de forskellige studieretninger.