Genveje


Uddannelsens opbygningUddannelsens opbygning

Ernæring- og sundhedsuddannelsen tager 3 1/2 år og består af 7 semestre. Du bliver professionsbachelor i Ernæring og sundhed.

De to første semestre udgør en fælles basisdel. Herefter vælger du mellem to studieretninger: Fødevarer og ledelse eller Sundhedsfremme og diætetik.

Undervejs i dit studie skal du minimum have 20 ugers praktik, og du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt inden for den enkelte studieretning, som tager sit afsæt i en problemstilling fra praksis.

I løbet af uddannelsen har du mulighed for at kunne tone din uddannelse. Dels ved valg af studieretning og dels ved dine valg af valgfrie elementer (valgfag) både hos os og på andre uddannelsesinstitutioner

Ernæring- og sundhedsuddannelsens basisdel giver den studerende kompetence til at reflektere over maden og måltidets betydning for sundhed og ”det gode liv” gennem viden om ernæringsfysiologi og fødevarehåndtering samt viden om målgrupper og formidling.

 • 1. semester

  Mad og sundhed i husholdningen

  Semestret udgøres af et teoretisk element (30 ECTS), og trækker på temaet: Ernæring, sundhedsfremme og forebyggelse og temaet: Fødevareproduktion, forbrugeradfærd og ledelse.

 • 2. semester

  Mad og sundhed i professionelle måltider

  Semesteret udgøres af et teoretisk element (30 ECTS) som indeholder et tværprofessionelt forløb (3 ECTS). Semestret trækker på følgende temaer:

  • Ernæring, sundhedsfremme og forebyggelse,
  • Fødevareproduktion, forbrugeradfærd og ledelse
  • Metode og formidling.

Studieretningen Fødevarer og Ledelse giver den studerende kompetencer til at arbejde innovativt og udviklingsorienteret med sunde, sikre og bæredygtige måltider og fødevareprodukter i et produktions- og ledelsesperspektiv.

 • 3. semester

  Sunde måltider – produkter, koncepter og metoder

  Semestret udgøres af et teoretisk element (30 ECTS) og et praktisk element (10 ECTS). Semestret trækker på følgende temaer:

  • Fødevareproduktion, forbrugeradfærd og ledelse
  • Metode og formidling
  • Organisation, ledelse og produktion.
 • 4. semester

  Sunde måltider – organisering, produktion og ledelse

  Semestret udgøres af et teoretisk element (30 ECTS) som indeholder et tværprofessionelt (7 ECTS) og et valgfrit element (10 ECTS). Semestret trækker på følgende temaer:

  • Fødevareproduktion, forbrugeradfærd og ledelse
  • Organisation, ledelse og produktion.
 • 5. semester

  Bæredygtig sundhed: projektledelse og innovation.

  Semestret udgøres af et teoretisk element (30 ECTS) som indeholder et tværprofessionelt element (10 ECTS). Semestret trækker på temaet: Ledelse, organisation og formidling i praksis.

 • 6. semester

  Ledelse, kommunikation, formidling og organisation

  Semestret udgøres af et praktisk element (10 ECTS) og et teoretisk element (20 ECTS) som indeholder et valgfrit element (10 ECTS). Semestret trækker på temaet: Ledelse og profession.

 • 7. semester

  Professionen i teori og praksis

  Semestret består af et praktisk element (10 ECTS) og et teoretisk forløb (20 ECTS). Det praktiske og det teoretiske element forenes i bachelorprojektet. Semestret kan trække på alle temaer.

  Afslutningen af ernæring- og sundhedsuddannelsen giver den studerende kompetence til at arbejde praktisk og teoretisk med professionens faglige udviklingspotentiale.

Sundhedsfremme og Diætetik

Studieretningen Sundhedsfremme og Diætetik giver den studerende kompetencer til at fremme borgernes sundhed gennem pædagogiske og formidlingsmæssige praksisser med udgangspunkt i viden om ernæring, sundhed, mad og måltider.
Efter fjerde semester søger man om optag på toningen Sundhedsfremme og Forebyggelse eller klinisk Diætetik og specialiserer sig yderligere indenfor sit felt.

Klinisk Diætetik

Studieretningen Sundhedsfremme og Diætetik med toningen Klinisk Diætetik fokuserer på det syge menneske og giver den studerende yderligere kompetence til at arbejde med forebyggelse og behandling af sygdom gennem diætetisk vejledning.

 • 3. semester

  Ernæring, sygdom og formidling

  Semestret udgøres af et teoretisk element (20 ECTS) som indeholder et tværprofessionelt element (7 ECTS). 

  • For studerende med toningen Sundhedsfremme og Forebyggelse indeholder semestret ligeledes et praktisk element (10 ECTS). 
  • For studerende med toningen Klinisk Diætetik indeholder semestret et valgfrit element (10 ECTS). 

  Semestret trækker på følgende temaer:

  • Ernæring, sundhedsfremme og forebyggelse
  • Metode og formidling
  • Behandling og intervention i et formidlende perspektiv.
 • 4. semester

  Mad, sundhed og formidling

  • For studerende med toningen Sundhedsfremme og Forebyggelse udgøres semestret af et teoretisk element (30 ECTS) som indeholder et valgfrit element (10 ECTS). 
  • For studerende med toningen Klinisk Diætetik udgøres semestret af et teoretisk element (20 ECTS) og et praktisk element (10 ECTS).

  Semestret trækker på temaerne:

  • Ernæring, sundhedsfremme og forebyggelse
  • Metode og formidling
  • Behandling og intervention i et formidlende perspektiv.

  Studerende med toningen Sundhedsfremme og Forebyggelse skal vælge et valgfrit element, hvor teoretiske elementer inden for fysisk aktivitet indgår.

 • 5. semester

  Sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

  Semestret udgøres et teoretisk element (30 ECTS) som indeholder et tværprofessionelt element (10 ECTS). Semestret trækker på temaet: Sundhedsindsatser i praksis

 • 6. semester

  Sundhedsfremme og diætetik i teori og praksis

  • For studerende med toningen Sundhedsfremme og Diætetik udgøres semestret af et praktisk element (10 ECTS) og et teoretisk element (20 ECTS) som indeholder et valgfrit element (10 ECTS). 
  • For studerende med toningen Klinisk Diætetik udgøres semestret af et teoretisk element (8 ECTS) og et praktisk element (22 ECTS). 

  Semestret trækker på temaet: Professionen i praksis.

 • 7. semester

  Professionen i teori og praksis

  Semestret består af et praktisk element (10 ECTS) og et teoretisk forløb (20 ECTS). Det praktiske og det teoretiske element forenes i bachelorprojektet. Semestret kan trække på alle temaer.

  Afslutningen af ernæring- og sundhedsuddannelsen giver den studerende kompetence til at arbejde praktisk og teoretisk med professionens faglige udviklingspotentiale.