Genveje


UdlandsopholdUdlandsophold

Internationalisering prioriteres højt på uddannelsen og alle studerende har mulighed for et tilføre en international dimension til deres studier.

Som studerende på professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed har du følgende muligheder for at gøre dine studier internationale:

  • Studieophold i udlandet
  • Praktikophold i udlandet

Studieophold i udlandet

Du kan enten gøre brug af en vores netværksaftaler, som allerede er indgået af uddannelsesinstitutionen, eller du kan vælge selv at etablere en kontakt til din ønskeinstitution.

Hvis du vælger den første løsning, vil der som oftest være tale om institutioner, som én eller flere studerende på ernæring og sundhed har benyttet, og der er således et vist kendskab til stedet og, ikke mindst, er der større sandsynlighed for, at der er udarbejdet en procedure for papirgangen forbundet med udvekslingen.

Vælger du selv at skabe en kontakt til en institution, skal du være indstillet på, at det kan tage tid - ca. 6 måneder afhængigt af stedet. Som udgangspunkt tager det længere tid, hvis du ønsker at studere uden for Europa.

Praktikophold i udlandet

Den obligatoriske praktik som ligger i din uddannelse kan finde sted enten i Danmark eller udlandet. Her har du mulighed for at få indblik og erfaringer med hvordan andre dele af verden arbejder med ernæring, fødevarer og sundhedsfremme.

​Læs om Anne Kathrine Thomsens inspirerende praktik i afrika

Det er op til den studerende selv at finde en praktikplads og få denne godkendt. Uddannelsen har dog god erfaring med at hjælpe studerende med at finde praktikpladser og har flere aftaler med udenlandske praktiksteder. Praktikportalen kan også bruges til at finde en praktikplads i udlandet.

Muligheder for økonomisk støtte

Du kan få SU med til et studieophold i udlandet. Derudover kan du også få dækket dele af din studieafgift med et udlandsstipendium.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte international koordinator Marianne Søgaard Andersen.