Genveje


Valgfrie elementerValgfrie elementer

I løbet af uddannelsen har du et valgmodul hvor du frit kan vælge mellem en række valgfrie elementer både hos os og på andre uddannelsesinstitutioner.

Det er forskellige valgfrie elementer der bliver udbudt i henholdsvis forårs- og efterårssemestret. Her er nogle eksempler på de fag, som du kan læse:

Læs mere om valgfrie elementer udbudt af uddannelserne i ernæring og sundhed.

Der er desuden mulighed for at vælge valgfrie elementer på de andre professionsbacheloruddannelser på Metropol eller tværfaglige elementer, dvs. elementer hvis indhold trækker på forskellige fagområder og som udbydes til studerende på tværs af de forskellige uddannelser.