Genveje


Job og karriereJob og karriere

Der er rigtig gode muligheder for at komme i arbejde efter endt uddannelse som professionsbachelor i skat.

 

Jobmuligheder og kompetencer med en professionsbachelor i skat

Der er for øjeblikket rigtig gode jobmuligheder inden for dette område, og uddannelsen er udviklet i tæt samarbejde med aftagerfeltet. Derfor er sandsynligheden for et jobmatch høj.

Skatteforvaltningen i Danmark skal bygges på en stærk faglighed og fokus på at løse kerneopgaverne. Derfor passer den faglige profil, som de kommende professionsbachelorer i skat kommer med, rigtigt godt ind i skatteforvaltningen. Det, de kan bidrage med, er en grundig bred uddannelse i en stor kompliceret skattelovgivning, og den viden kan bruges til at give borgere og virksomheder den bedst mulige hjælp og rådgivning.

Merete Agergaard, direktør for SKAT

Som professionsbachelor i skat bliver du i løbet af uddannelsen uddannet til at være med til at sikre rigtig beskatning og holde hånden under velfærden, både hvis du bliver ansat som medarbejder i skatteforvaltningen, eller du bliver rådgiver for offentlige og private virksomheder. Det er essensen i uddannelsen og en vigtig forudsætning for vores velfærdssamfund.

Job 

Som professionsbachelor i skat er du uddannet til at kunne indgå som kernemedarbejder i skatteforvaltningen, i revisionsbranchen eller hos it-leverandører af offentlige systemer. Du er kvalificeret til at kunne håndtere komplekse finansielle og juridiske udfordringer i forhold til borgere og virksomheder.  Det giver således mulighed for at varetage job inden for bl.a. vejledning, sagsbehandling, inddrivelse, vurdering og kontrol i skatteforvaltningen.

Som erfaren medarbejder vil der også senere være muligheder for job i advokatbranchen på baggrund af den skattemæssige erfaring.

I løbet af uddannelsen bliver følgende kompetencer trænet og øvet

Ansvar 
Du skal være med til at sikre den fremtidige velfærd. Det kræver både disciplin og høj moral. 

Overblik og analytisk evne 
Du skal have lyst til at fordybe dig i komplicerede finansielle, juridiske og datatunge opgaver. Det kræver analytiske og strategiske evner at kunne se, hvori en given problemstilling ligger og kunne foreslå hensigtsmæssige og korrekte vurderinger. Du skal samtidig have overblik og sans for detaljen for at kunne finde ind til den egentlige kerne og kunne se alternative løsningsforslag og konsekvenser af dette.

Formidlings- og kommunikationsevne
Du skal kunne kommunikere med forskellige typer af mennesker, se dem i øjnene og forstå dem – og gøre dig selv forståelig. Ligeledes skal du have formidlingsevner, så du kan formidle skriftligt og opstille officielle breve, indstillinger osv.

Samarbejdsevne
Det er vigtigt at have gode sociale evner, så du kan indgå i teams og sparre med dine kolleger, samtidig med at du også skal kunne arbejde selvstændigt.

Studievejledning

Kontakt studievejlederne for uddannelsen, hvis du har spørgsmål til uddannelsen eller adgangskravene.