Genveje


Råd og udvalgRåd og udvalg

Der findes en lang række råd og udvalg, som arbejder for at udvikle din uddannelse. Du kan også være med.

Du har flere muligheder for at engagere dig i det studenterpolitiske arbejde og på den måde få indflydelse på forholdene på uddannelsen.

Administrationsstuderendes Råd

De Administrationsstuderendes Råd (ASR) er de studerendes råd for studerende på de administrative grunduddannelser på KP: administrationsøkonom, administrationsbachelor og fra 2018 professionsbachelor i skat.

ASR beskæftiger sig med det aktive og studiepolitiske arbejde på uddannelserne. Rådet repræsenterer de administrative studerende over for uddannelsesstedet og sørger for, at der er studenterrepræsentanter i samtlige råd og udvalg, så den fælles stemme bliver hørt. Derudover arrangerer de foredrag og andre aktiviteter, der kan styrke det sociale og faglige miljø på studiet. 

Kontakt: admsr@admsr.dk, eller gå ind på ASR's Facebookside

Studieråd 

På KP er der studieråd i tilknytning til alle grunduddannelser. Studierådene rådgiver studierektorerne for grunduddannelserne om blandt andet studieordninger, kvalitetsarbejde og studievejledning. I studierådene mødes institutchef, undervisere og studerende for at drøfte aktuelle faglige og pædagogiske spørgsmål om uddannelsen. På enkelte uddannelser deltager også repræsentanter for praktikstederne i studierådene.

Studierådet er fælles for uddannelserne administrationsbachelor, administrationsøkonom og den kommende professionsbachelor i skat. Læs mere om Studierådet her.

Uddannelsesudvalget

KP har seksten uddannelsesudvalg, der knytter sig til KP's grunduddannelser  og efter- og videreuddannelser. Uddannelsesudvalgene består af eksterne parter med viden om det specifikke arbejds- og uddannelsesområde samt medarbejder- og studenterrepræsentanter. Læs mere om uddannelsesudvalgene

KP's studenterråd

KP's studenterråd varetager de studerendes interesser på tværs af uddannelserne på KP.