Genveje


UddannelsenUddannelsen

Professionsbachelor i skat tager i alt 3 1/2 år, heraf et semester med praktik

2½ års obligatoriske moduler

På uddannelsens obligatoriske moduler lærer du om beskatning, jura, regnskab, it og kommunikation. Læs mere om uddannelsens opbygning.

Valgfrie moduler

Ud over de obligatoriske moduler skal du som studerende vælge i alt to valgfrie moduler. Modulerne gennemføres inden for flere forskellige områder. Det kan fx være inden for selskabsbeskatning, inddrivelse, revision eller it.
Både de obligatoriske og de valgfrie moduler bliver afsluttet med en prøve, der retter sig mod det stof, du har gennemgået på modulet. Der veksles mellem skriftlige og mundtlige eksaminer på uddannelsen.

Praktik og bachelorprojekt

Sidst i uddannelsen er der et praktikforløb, som strækker sig over ca. 4 måneder. Når du har gennemført de obligatoriske moduler, de valgfrie moduler og praktikforløbet, skal du de sidste ca. 12 uger af uddannelsen skrive dit bachelorprojekt. Det giver dig både den praktiske og teoretiske ekspertise inden for det område, du vælger.

​Læs mere om praktik