Genveje


UndervisningsformerUndervisningsformer

Du vil på professionsbachelor i skat møde mange forskellige undervisningsformer, og du vil blive trænet i at arbejde sammen med dine medstuderende i forskelligt sammensatte grupper.

På de obligatoriske moduler foregår meget af undervisningen som klasseundervisning. Men du vil også stifte bekendtskab med mange andre undervisningsformer fx:

 • Forelæsninger 
 • Fremlæggelser – individuelt eller i grupper 
 • Øvelser 
 • Gruppearbejde 
 • Opgaver 
 • Projekter
 • Vejledning 
 • Virksomhedsbesøg
 • Flipped Classroom 

Derudover lægger vi stor vægt på, at den enkelte underviser har metodefrihed, dvs. at underviseren selv kan tilrettelægge undervisningen, som han/hun finder det mest hensigtsmæssigt

Fakta om gruppe- og klassestørrelser

 • Et hold vil typisk bestå af 50 studerende
 • En gruppe vil typisk bestå af 1-4 studerende
 • Forelæsninger er typisk for alle studerende på en årgang

Bliv studerende for en dag 

Husk at du har mulighed for at blive studerende for en dag.