Genveje


Laboratorie­teknologiLaboratorie­teknologi

Overbygningsuddannelse for laboranter og procesteknologer.

Som professionsbachelor i laboratorieteknologi bygger du videre på dine kompetencer som laborant eller procesteknolog. Gennem uddannelsen lærer du at reflektere systematisk og selvstændigt varetage opgaver, der går på tværs i organisationen. Du bliver således en vigtig brik i forbindelse med planlægning, koordinering, udvikling, samarbejde og projektstyring.

Du vil opnå et fagligt niveau, der sætter dig i stand til at sparre med videnskabeligt personale omkring at omsætte tekniske forskningsresultater og teknisk viden til praktisk anvendelse. Herunder at lave forsøgsplanlægning således, at det analytiske arbejde fører til maksimal viden. 

Uddannelsen til professionsbachelor i laboratorieteknologi er normeret til 1½ år. Læs mere om uddannelsen

- Hvis du skal starte på uddannelsen, kan du allerede nu læse lidt om din studiestart.​

Job som laboratorieteknolog

Som laboratorieteknolog kommer du til at arbejde på grænsefladen mellem laboratoriet og den øvrige organisation og vil kunne deltage i opgaveløsning omkring kvalitetssikring, arbejdsmiljø, LEAN, GMP, udvikling, implementering af nye metoder og overvågning af analysedata.

Din kommende arbejdsplads vil du sandsynligvis finde inden for forskning og udvikling typisk i medicinalbranchen, bioteknologiske virksomheder og på universiteterne. Her vil din evne til kritisk at tilegne dig ny viden kombineret med din praktiske erfaring blive værdsat.

Læs mere om job og karriere.

Metropol garanterer feedback til de studerende

Metropol garanterer, at de studerende på alle uddannelserne fremover skal tilbydes feedback på alle større skriftlige opgaver